Versterk uw ondernemerschap

Gepubliceerd op 14 december 2017

Het programma ‘Versterken MKB en Ondernemerschap (pdf, 623 kB)’ helpt u bij de start van uw onderneming, het versterken van de organisatiekracht, het vinden en bieden van financieringsmogelijkheden en organisatorische innovatie. Vooral familiebedrijven, ZZP-ers, sociale ondernemingen en snel groeiende bedrijven krijgen specifieke ondersteuning. Ons doel is: samenwerken aan sterk ondernemerschap, de concurrentiekracht vergroten en werkgelegenheid creëren. Benieuwd naar de actuele stand van zaken? Bekijk de factsheet (pdf, 2,9 MB) van september 2017.

Meest ondernemersvriendelijke provincie

Overijssel is de meest ondernemersvriendelijke provincie 2016! Om dit te kunnen blijven legt gedeputeerde Eddy van Hijum tijdens de MKB-tour Overijssel zijn oor te luisteren bij de Overijsselse gemeenten en MKB-bedrijven.

Contact

Jolanda Walman
JC.Walman@overijssel.nl

of ons algemene mailadres:
mkb@overijssel.nl
tel.nr. 038 499 7500

MKB

Wij ondersteunen bij:

  • eerder, beter en sneller inspelen op veranderende markt
  • business ontwikkeling via onze regionale MKB ondernemersadviseurs (pdf, 54 kB);
  • de opstart van een alternatieve vorm van financiering
  • vroegsignalering en oplossingen bij financiële problemen via MKB Doorgaan
  • kennisdeling en professionele begeleiding voor sociaal innoveerders met vouchers

Sociaal ondernemer

sociaalondernemen

Uw missie is een maatschappelijk doel, maar een overgroot deel van uw inkomsten wordt gerealiseerd uit uw producten.
Sociale ondernemers in Twente kunnen terecht bij Twente Move2Social.

Contact: Harry Wijnja 
h.wijnja@overijssel.nl

Starters

boerendochter

Als starter kunt u gebruik maken van de voucherregeling waarmee u een coach kunt inhuren. Ook kunt u deelnemen aan het programma 'Ik start smart'. Daarnaast kunt u voor ondersteuning terecht bij de ondernemershuizen in Overijssel (pdf, 95 kB).

Contact: Ellis Immerzeel 
eml.immerzeel@overijssel.nl .

Familiebedrijven

Familiebedrijf Beerze Bulten

Regeling jonge bedrijfsopvolgers!
Deze regeling helpt jonge bedrijfsopvolgers investeren in het familiebedrijf.

Goed bestuur
Maak ook gebruik van het project Goed Bestuur, bijvoorbeeld voor het instellen van Raad van Advies.

Onderzoek
Lees het onderzoek over het belang van familiebedrijven voor de economie.

Contact:  Marjo Koldeweij
m.koldeweij@overijssel.nl

Snelle groeiers

snellegroeiers

Leren van elkaar kring
Is uw bedrijf de afgelopen drie jaar, jaarlijks, met minimaal 10% gegroeid in werkgelegenheid? Dan kunt u samen met andere snelle groeiers een voucher aanvragen voor kennisdeling en professionele begeleiding.

Contact: Ellis Immerzeel eml.immerzeel@overijssel.nl.

Zelfstandig professionals

lerenvanelkaar

Voor de regeling 'Leren van elkaar kringen' is het subsidieplafond voor 2017 bereikt. U kunt niet meer aanvragen.

Contact: Ellis Immerzeel eml.immerzeel@overijssel.nl

Organisatorische innovatie

Foto Ondernemerscafé door ROZ

Haal het beste uit uw mensen en sluit aan bij het Ambassadeursnetwerk De Pioniers, Krachtclub voor ondernemend Overijssel.
Voor kennisdeling en professionele begeleiding kunt u gebruikmaken van de regeling 'Leren van elkaar kringen'

Contact: Marjo Koldeweij
M.Koldeweij@overijssel.nl