Financiering

Gepubliceerd op 1 augustus 2017

Nieuwe Energie Overijssel

Financieringsmogelijkheden (subsidies en fondsen) Nieuwe Energie en energiebesparing Overijssel

Provincie Overijssel geeft een extra impuls aan het genereren van Nieuwe Energie en energiebesparing met als doel 20% Nieuwe Energie in 2023.

Heeft u een gedegen plan om binnen de provincie Overijssel nieuwe energie op te wekken uit biomassa, aardwarmte, zon of wind? Beoordeel dan welke regeling het beste bij uw aanvraag past.

Heeft u een concrete vraag over een van de genoemde regelingen, bel dan met onze collega's van het subsidieloket: 038 499 8380.

Tabel financieringsmogelijkheden Nieuwe Energie Overijssel*

Naam regeling Bijzonderheden Doelgroep
Duurzame Energieopwekking en -besparing (tender) (LET OP: open vanaf 1 augustus 2017 t/m 15 september 2017 voor 17.00 uur)

Subsidie voor investeringen gericht op duurzame energieopwekking en energiebesparing.

De maximale subsidie is maximaal 50% van de netto-investering met een maximum van 200.000 euro per aanvraag.

Geen beperking
Haalbaarheidsstudies Nieuwe Energie & Energiescans

Subsidie voor onderzoek naar de haalbaarheid van het gebruik van nieuwe technieken en energieverbruik bij bedrijven.

De aanvrager betaald zelf minimaal 10% van de subsidiabele kosten. Dit is geen subsidie van het rijk, gemeente of waterschap.

De subsidie is ten hoogste 50% van de totale subsidiabele kosten. De maximale subsidie is 15.000 euro.

Bedrijven, stichtingen, verenigingen, maatschappen, 
vennootschappen onder firma, commanditaire vennootschappen of eenmanszaken, Overijsselse gemeenten of een brancheorganisatie. Per activiteit zijn groepen uitgezonderd van aanvraag.

Energiebesparende maatregelen (geld-terug-actie) (LET OP: de voorwaarden van deze regeling zijn per 1 januari 2017 aangepast)

Subsidie voor uitgevoerde energiebesparende maatregelen genoemd in het energieonderzoek.

De subsidie voor de energiebesparende maatregelen bedraagt maximaal 25% van de subsidiabele kosten met een maximum van 2.500 euro per aanvrager.

De subsidie voor het energieonderzoek bedraagt 200 of 400 euro voor het energieonderzoek. Dit is afhankelijk van de energiekosten per jaar.

Privaatrechtelijke rechtspersonen (bijvoorbeeld BV, NV, stichtingen, sportverenigingen), maatschappen, vennootschappen onder firma, commanditaire vennootschappen of eenmanszaken.
Logistieke Biomassaprojecten

Subsidie voor het organiseren, plannen, leiden en uitvoeren van het oogsten en transporteren van biomassa en bio-energie.

De subsidie is maximaal 50% van de subsidiabele kosten. De maximale subsidie is 20.000 euro per aanvraag.

Geen beperking
Energielening Overijssel Voor investeringen in energiemaatregelen voor bedrijfsgebouwen of processen. De maximale rentekorting is 3% op uw lening. De subsidie geldt niet voor windturbines. Privaatrechtelijke rechtspersonen (bijvoorbeeld stichtingen, sportverenigingen of kerkgenootschappen), maatschappen, vennootschappen onder firma, commanditaire vennootschappen, eenmanszaken.

Lokale energie initiatieven

Subsidie voor een lokaal energie-initiatief in Overijssel. Het initiatief heeft als doel om energieopwekking en/of -besparing te realiseren.

100% met een maximum van 50.000 euro per lokaal energie-initiatief

Een rechtspersoon, een maatschap, een vennootschap onder firma, een commanditaire vennootschap, een eenmanszaak of een kerkgenootschap. Zij moeten als doel hebben een energieproject te realiseren.

Duurzame voucher energieaanbod

Subsidie voor procesbegeleiding voorafgaand aan het ontwikkelen van een energiepropositie. Een energiepropositie is een straat-, wijk- of doelgroepbenadering, gericht op het stimuleren van particuliere woningeigenaren om energiemaatregelen te nemen.

De subsidie is maximaal 100% van de subsidiabele kosten met een maximale subsidie van 5.000 euro per aanvrager.

Overijsselse MKB ondernemingen, adviseurs of intermediairs of lokale energieorganisaties

Stimulering actieve marktaanpak verduurzaming woningen (LET OP: het subsidieplafond voor 2017 is 750.000 euro (was 175.000 euro)

Subsidie om particuliere woningeigenaren te activeren om hun woning te verduurzamen naar minimaal label B.

Max 50% met een max van €150.000,- per aanvraag

Gemeenten, organisaties
en ondernemingen.

Energiefonds Overijssel

Financiële bijdragen in vorm van: participaties (vanaf 100.000 euro), leningen en garanties (vanaf 1 miljoen euro) Ondernemingen en woningcorporaties

* De genoemde regelingen zijn vanaf 1 januari 2017 tot in detail na te lezen in het Uitvoeringsbesluit Subsidies Overijssel 2017 (scroll naar Hoofdstuk 3 en de paragraaf die op uw project betrekking heeft).

Alle energiezuinige investeringen waarvoor u Energie-investeringsaftrek (EIA) aanvraagt, staan op de energielijst.