Energie Infrastructuur

Gepubliceerd op 15 juli 2016

In 2023 wil provincie Overijssel 20% Nieuwe Energie uit biomassa, bodem, wind en zon beschikbaar hebben. Nieuwe Energie, in de vorm van Groen Gas, groene stroom en warmte, is een wenselijk alternatief. De geproduceerde Nieuwe Energie wordt getransporteerd met behulp van de energie-infrastructuur. Vaak gebeurt dit door een leidingennetwerk onder de grond of via vrachtwagens over de weg. Wat betreft de energie-infrastructuur in Overijssel ligt het zwaartepunt op warmtenetten, het invoeden van Groen Gas op openbare aardgasnetten en biogasleidingen.

Een aantal concrete projecten waar op dit moment aan gewerkt wordt zijn bijvoorbeeld Warmtenet Hengelo, Biogasnetwerk Twente en de Biogashub en monomestvergisting in Noord-Deurningen.