Duurzame scholen

Gepubliceerd op 5 april 2018

Duurzame Scholen Overijssel biedt maatwerk

Een gezonde leer- en werkomgeving in een voor schoolbesturen betaalbaar gebouw. Dat is het doel van het project Duurzame Scholen Overijssel (pdf, 1,9 MB) (pdf, 1,9 MB).

Basisscholen kunnen begeleiding krijgen bij het energiezuinig maken van het schoolgebouw. Het gaat dan om maatregelen die leiden tot minder energiegebruik en verbetering van het binnenklimaat van de school. Ook voor de realisatie van energiezuinige nieuwbouwprojecten bieden we schoolbesturen ondersteuning.

Samen met gemeenten, schooldirecties, schoolbesturen, leerkrachten, ouders en leerlingen gaan we stappen maken!

Met dit project willen we beschikbare kennis en ervaringen delen en u faciliteren bij het verduurzamen.

schoolplein met spelende kinderen

Contact

Voor algemene informatie over het project Duurzame Scholen Overijssel kunt u terecht bij:

Judith Siebring
projectleider Duurzame Scholen

Telefoonnummer: 038 499 74 15
E-mailadres: j.siebring@overijssel.nl

Energiecoaches

De energiecoach heeft tijd en kennis om scholen en schoolbesturen te begeleiden bij het verduurzamen van de schoolgebouwen. De energiecoach is daarbij de wegwijzer in het woud van reeds bestaande mogelijkheden, maar geeft u ook een spreekwoordelijk duwtje in de rug om daadwerkelijk aan de slag te gaan!

Energiescans

De energiecoaches gaan met de scholen en schoolbesturen in gesprek. Als  daarbij duidelijk wordt dat er weinig of geen inzicht is in de energiesituatie van de betreffende school, heeft de energiecoach de mogelijkheid om een voucher uit te reiken.

Kalender

Overzicht met bijeenkomsten die interessant kunnen zijn voor schoolbestuurders, ambtenaren huisvesting en geïnteresseerden in het verduurzamen van schoolgebouwen.

Financiële regelingen

Informatie over energiebesparing bij scholen (en ander maatschappelijk vastgoed).

Nuttige links en inspiratie

Juist in het onderwijs letten honderden leergierige kinderoogjes erop of je ‘doet wat je zegt’ en of je ‘het goede voorbeeld geeft’. In de lessen leren kinderen immers dat het belangrijk is om goed voor de aarde te zorgen en zuinig te zijn op natuurlijke bronnen.

Bijeenkomsten

Om samenwerking/afstemming te stimuleren,kennis/ervaringen te delen en inspiratie op te doen worden er regionale bijeenkomsten georganiseerd.

Educatie

Scholen hebben baat bij een gezonde en duurzame leeromgeving voor leerlingen. Het verbetert de leerprestaties van de leerlingen en zorgt direct voor een verlaging van de exploitatiekosten.