Energie besparen voor bedrijven

Gepubliceerd op 26 april 2018

"De meest duurzame vorm van energie is nog altijd de energie die niet gebruikt wordt". Van het huidige provinciale energiegebruik is ruim 40% afkomstig van bedrijven. De provincie Overijssel zet zich daarom in voor energiebesparing en -efficiëntie bij bedrijven. Voor bedrijven is de ambitie om 3000 TJ te besparen in 2015. Let op: stichtingen en verenigingen vallen ook onder de definitie 'bedrijf'.

Wettelijke achtergrond

Bedrijven met een energiegebruik hoger dan 50.000 kWh/jaar of 25.000 m3 gas/jaar hebben een wettelijke plicht voor energiebesparing; de uitvoering van maatregelen met een terugverdientijd korter dan 5 jaar.

Energiescan

Een energiescan is een onderzoek dat de ondernemer inzicht geeft in zijn energiegebruik, de energiebalans (welk deel van het gebruik gaat op aan verlichting en verwarming en welk deel aan bijv. installaties en perslucht) en de maatregelen om het energiegebruik te reduceren. Indien de energiescan door een gecertificeerde adviseur is uitgevoerd kan deze in aanmerking komen voor subsidie. De subsidie wordt verrekend met de subsidie op uitgevoerde maatregelen.

Zomer 2014 is het project EnergiescanOverijssel met MKB Nederland afgerond. De resultaten van dit project (pdf, 170 kB).

Aanvullend zijn er ook diverse brancheprojecten zoals bij de kunststofindustrie (pdf, 153 kB), de metaalbedrijven, zorginstellingen (pdf, 268 kB), toeristische bedrijven en sportverenigingen.

Energiebesparende maatregelen ondernemingen (geld-terug-actie)

Met deze subsidieregeling kan 25% van de investering in energiebesparing terugontvangen worden en een gedeelte van de kosten van het energieonderzoek. De investering dient minimaal € 4000 te zijn en de subsidie is maximaal € 2500, excl. de bijdrage voor het energieonderzoek, en geldt voor ondernemingen, dus ook stichtingen en verenigingen.

Hier vindt u meer informatie over de regeling en de aanvraag van deze subsidie.

Energielening Ondernemingen

Voor ondernemingen, waaronder stichtingen en verenigingen, is er de mogelijkheid om een Energielening Overijssel aan te vragen.

Voor ondernemingen die meer dan 100.000 euro aan financiering behoeven, is er de mogelijkheid om een gesprek aan te gaan met Energiefonds Overijssel. Het fonds kan vanaf 100.000 euro participeren in ondernemingen of projecten en vanaf 1.000.000 euro uitlenen aan ondernemingen of projecten.

Heeft u een concreet project of wilt u nadere informatie over bijvoorbeeld brancheprojecten?

Dan kunt u contact opnemen met de provincie Overijssel, Dicky van Keulen, 038 499 93 97 of D.v.Keulen@overijssel.nl.