Nieuwe Energie Overijssel

Gepubliceerd op 25 juli 2018

Overijssel heeft Nieuwe Energie

In 2023 wil provincie Overijssel het doel bereiken om 20% Nieuwe Energie uit biomassa, bodem, wind en zon halen. Dit is noodzakelijk, omdat de prijs van fossiele energie (olie en aardgas) steeds verder stijgt. Nieuwe Energie, in de vorm van groen gas, elektra en warmte van eigen bodem, is een wenselijk alternatief. Energie besparen is het tweede speerpunt van het programma Nieuwe Energie.

Want hoe minder energie we gebruiken, hoe sneller de afhankelijkheid van fossiele energie afneemt. Voordeel van meer Nieuwe Energie is dat we de energieprijs in de toekomst beter kunnen beïnvloeden. Beide zijn nodig om op lange termijn efficiënter te ondernemen, goedkoper te wonen, slimmer te werken en gezonder te leven.

Logo Nieuwe Energie Overijssel

Contact

Programma Nieuwe Energie Overijssel

Aletta Hollander-de Ruiter (programmaondersteuning)
038 499 82 19 / neo@overijssel.nl

Voor inhoudelijke vragen over subsidies
Subsidieloket 038 499 83 80 / subsidie@overijssel.nl

Nieuwe Energiebronnen

Zonnepanelen

Biomassa, Zon, Aardwarmte en Wind zijn 4 grote energie bronnen die zorgen voor lokaal opgewekte Nieuwe Energie.

Financiering

Handvol geld

Overzicht van subsidieregelingen en fondsen voor projecten rond Nieuwe Energie opwekking en besparing.

Lokale initiatieven

Duurzaam dorp

Op kleinschalig niveau een prettige samenleving creëren, energie besparen en gebruik maken van nieuwe energiebronnen.

Energie Infrastructuur

Stoomleiding Twence

Energie infrastructuur richt zich op het transport van energie onder en boven de grond.

Gebouwde Omgeving

plaatjewoningen4

Met deze aanpak gaan 30 partijen ervoor zorgen dat 45% van de koopwoningen in Overijssel voor 2020 label B heeft.

Ondernemingen

energiebedrijvewn

Van het huidige energiegebruik is ruim 40% afkomstig van bedrijven. Daarom zetten we in op energie-efficiëntie bij ondernemingen.