Nieuwe Energie Overijssel

Gepubliceerd op 29 augustus 2019

Nieuwe Energie Overijssel

In het programma Nieuwe Energie Overijssel werken we met zeven kernpartners aan één ambitie: een energieneutraal Overijssel in 2050. Concreet is het doel 20% nieuwe energie en 6% energiebesparing in 2023. Het programma verbindt en versterkt partners en initiatieven die bijdragen aan de energietransitie in Overijssel. Alleen door slim samen te werken in krachtige netwerken, kunnen we deze opgave realiseren en omzetten in kansen voor de regio. In ons uitvoeringsprogramma (pdf, 1,5 MB) leest u hoe we dat aanpakken.

Naast de provincie, bestaan de kernpartners van Nieuwe Energie Overijssel uit gemeentes, waterschappen, woningcorporaties, netbeheerder Enexis, VNO-NCW / MKB Nederland midden, Bio-energiecluster Oost Nederland en Natuur en Milieu Overijssel.

Logo Nieuwe Energie Overijssel

Contact

Programma Nieuwe Energie Overijssel

Aletta Hollander-de Ruiter (programmaondersteuning)
Telefoon: 038 499 82 19
E-mail: nieuweenergie@overijssel.nl

Vragen over subsidies

Overijssel loket
Telefoon: 038 499 88 99
E-mail: subsidie@overijssel.nl

Energieopwekking

Schuine zonnepanelen

In 2023 komt 20% van alle energie in Overijssel uit nieuwe (duurzame) energiebronnen zoals wind, zon, biomassa, bodem en water.

Financiering

Geldmunten in een hand

De provincie biedt subsidieregelingen en fondsen die projecten rondom de opwek van Nieuwe Energie en energiebesparing kunnen helpen financieren.

Infrastructuur en warmte

Stoomleiding Twence

Voor elke wijk in Overijssel moet een keuze worden gemaakt voor een alternatief voor aardgas en een bijbehorende infrastructuur.

Agenda

Gebouwde omgeving

Infografic van een aantal huizen

We werken aan een gebouwde omgeving met energieneutrale koop- en huurwoningen, maatschappelijk- en commercieel vastgoed.

Bedrijven en industrie

zonnedak op een fabriek

40% van het energieverbruik in Overijssel is afkomstig van het bedrijfsleven (MKB en industrie). Hier liggen nog grote kansen om te verduurzamen.

Lokale initiatieven

Duurzaam dorp: zonnepanelen op huizen

Nieuwe Energie Overijssel werkt aan het vergroten van de realisatiekracht van energie-initiatieven van inwoners. Op ons platform Nieuwe Energie Overijssel leest u welke ondersteuning er in Overijssel is. De provincie biedt het volgende: