Wie helpt mij bij mijn innovatie?

Gepubliceerd op 4 juli 2017

Innovatieloketten voor de eerste vragen

Bij de innovatieloketten kunnen alle ondernemers terecht met ideeën en vragen over innovatie. Innovatie-adviseurs geven onafhankelijk advies en kunnen u in contact brengen met de juiste partners, zoals Novel-T (voorheen Kennispark), Oost NV, PPM Oost NV, Wadinko, de open innovatie centra, centra of expertise, kennisinstellingen of andere ondernemers.
Breng uw idee verder en kijk op de websites van de innovatieloketten voor informatie, inspiratie en de agenda met bijeenkomsten over innovatie. Of maak direct een afspraak met één van de innovatie-adviseurs.

Oost NV voor realisatie projecten en businesscases

Ontwikkelingsmaatschappij Oost NV ontwikkelt en begeleidt businesscases, innovatieprogramma’s voor specifieke sectoren of thema’s en innovatieprojecten. Tegelijkertijd helpt Oost NV bij de financiering en de realisatie. Daarnaast ondersteunt Oost NV ook bij internationale activiteiten. PPM Oost, het participatiebedrijf van Oost NV, participeert in innovatieve bedrijven en beheert innovatiefondsen. Zie ook de informatie over financiering.

Novel-T voor hightechkennisvragen

Novel-T (voorheen Kennispark) koppelt de kennis van de Universiteit Twente (UT) en Saxion aan de kunde bij start-ups, groeiers en bestaande bedrijven in Oost-Nederland. Daarnaast ontwikkelt Novel-T de Oost-Nederlandse roadmaps voor HTSM en helpt deze te realiseren. Een roadmap beschrijft via welke route een bepaalde technologie of thema kan worden ontwikkeld en internationaal vermarkt.

Innovatievouchers beschikbaar!

Innoveren? Vraag een innovatievoucher aan!

#in Overijssel

De provincie stimuleert innovatie en internationalisering bij het Overijsselse bedrijfsleven.

Slimme Maakindustrie

Integratie van ICT en geavanceerde technologieën in de industriële productieketen.

Launching Customership

De provincie als eerste afnemer van uw innovatie.

Financiering Innovatie

Voor alle fasen van innovatie is financiering beschikbaar.
Klik hier voor subsidies.
Klik hier voor risicokapitaal en leningen (Innovatiefonds)

Portefeuillehouder

Portretfoto Eddy van Huijm