Houdstermaatschappij Fondsen Overijssel

Gepubliceerd op 6 juni 2018

Versterking van de economie in de provincie Overijssel

Een van de taken van de provincie Overijssel is het versterken van de economie in de provincie. Wij doen dit onder andere door bedrijven te ondersteunen bij het uitvoeren van innovatieve projecten. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het ontwikkelen van nieuwe producten. De provincie ondersteunt deze innovaties door geld beschikbaar te stellen. Niet door middel van subsidies, maar door het verstrekken van leningen en door deel te nemen in de onderneming (aandelen).

Uitvoering

De provincie Overijssel richtte op 16 februari 2015 de Houdstermaatschappij Fondsen Overijssel (de Houdstermaatschappij) op. (Statenvoorstel)

Onder de Houdstermaatschappij zijn verschillende werkfondsen opgericht:

  • Innovatiefonds I: Een fonds gericht op deelnemingen en converteerbare leningen in innovatieve bedrijven.
  • Innovatiefonds II: Een fonds gericht op het verstrekken van leningen en innovatiekredieten aan innovatieve bedrijven.
  • SPV Hengelo: een fonds waarmee de verplaatsing van Stork Thermeq in Hengelo wordt ondersteund.

Ontwikkelmaatschappij Oost NL beheert deze werkfondsen.

Mogelijk worden in de toekomst nog andere fondsen onder de Houdstermaatschappij gebracht.

Contact

Postadres

Houdstermaatschappij Fondsen Overijssel B.V.
Postbus 990
1000 AZ  AMSTERDAM

Directeur

Intertrust Netherlands B.V.

nl-hfo@intertrustgroup.com