POP3

Gepubliceerd op 22 mei 2014

Het Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP), inclusief het onderdeel LEADER, maakt onderdeel uit van het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO). POP3 is de opvolger van POP1 en POP2 en loopt van 2014 tot 2020.

POP illustratie

Met het POP programma draagt de Europese Unie bij aan een duurzame en concurrerende agrarische sector en een leefbaar platteland. Hierbij staan de volgende prioriteiten centraal:

  • Innovatie landbouw (agrifood, water, energie)
  • Herstructurering landbouwbedrijven (landinrichting en boerderijverplaatsing)
  • Jonge boerenregeling (duurzame en innovatieve investeringen)
  • Natuurpact (agrarisch natuurbeheer en hydrologische maatregelen PAS)
  • Waterbeheer (Kaderrichtlijn Water Nitraat-richtlijn en klimaatadaptatie)
  • LEADER-aanpak (leefbaarheid platteland)

Voor wie is dit programma bedoeld?

POP3 is bedoeld voor agrariërs, natuur- en landschapsorganisaties en overheden, waaronder waterschappen en samenwerkende organisaties. Meer informatie over POP3 leest u op de website van het Regiebureau POP.opent in nieuw tabblad

Wat houdt de subsidie in?

In POP3 is voor Overijssel 57,5 miljoen euro (Europese middelen) beschikbaar voor de periode 2014-2020 . De subsidiepercentages variëren van 40% tot 100%, afhankelijk van de prioriteit waarvoor het project wordt ingezet. Een voorwaarde is dat er sprake is van cofinanciering met minmaal een nationale (publieke) partij. Uiteraard kan ook privaat geld hier bovenop worden ingezet, maar dit telt niet als cofinanciering.

MijnRvO.nl: gegevens beheren, aanvullen of wijzigen

Hoe kan ik inloggen in MijnRvO.nl om bijvoorbeeld aanvullingen, tussenrapportages of een verzoek tot vaststelling int te dienen?
Op onze subsidies pagina staat het onderdeel waarvoor u subsidie heeft aangevraagd. Op de betreffende pagina staat in de rechterbalk een link naar MijnRvO.nl voor de periode waarin u uw aanvraag heeft gedaan. De  link naar de laatste openstelling staat op de pagina bij 'Formulieren'.

LEADER

Ook LEADER maakt onderdeel uit van POP3. Er zijn vier gebieden waarin LEADER wordt uitgevoerd :

Openstellingen

In de rechterbalk vind u een overzicht van de - tot nu bekende en verwachte - openstellingen voor het jaar 2017. Hieronder staat een overzicht van de actuele openstellingen. Als u op de naam van de openstelling klikt wordt u doorgestuurd naar een pagina met meer informatie. Daar staan onder andere de voorwaarden, beschikbare bedragen en indieningstermijn. Ook vind u hier belangrijke documenten (zoals projectplan en toelichting).

Subsidie aanvragen

Subsidie moet digitaal via mijn.rvo.nl worden aangevraagd. Meer informatie over hoe u een subsidie aanvraagt - en een toelichting hierop - staan op de website mijn.rvo.nl opent in nieuw tabblad.
LET OP: vergeet niet om ook een lijst met TAN-codes aan te vragen!