INTERREG

Gepubliceerd op 25 september 2017

INTERREG is het Europese programma waarin internationale samenwerking centraal staat. Het programma kent drie types: INTERREG A, INTERREG B en INTERREG Europe (voorheen C).

INTERREG A

In dit programma gaat het om samenwerking tussen Nederland en Duitsland. De thema's innovatie en cohesie staan centraal.

Thema innovatie

 • Versterking van de sectoren HTSM, Agro&Food, Health, logistiek en Energie- en Milieutechnologie d.m.v. productontwikkeling. Ook voor andere sectoren zijn beperkte mogelijkheden beschikbaar
 • Internationalisering MKB;
 • Human capital agenda vanuit MKB.

Thema cohesie

Onder andere:

 • Natuurbeheer, biodiversiteit en hydrologische maatregelen;
 • Bescherming natuurlijk en cultureel erfgoed;
 • Samenwerking i.h.k.v. bv veiligheid, zorg, onderwijs;
 • Samenwerking burgers/verenigingen.

Binnen INTERREG A is het thema innovatie interessant voor het bedrijfsleven en de onderwijsinstellingen. Voor het thema ‘Cohesie' kunnen overheden en maatschappelijke organisaties aanvragen indienen. De maximale Europese bijdrage is 50%.Voorwaarde is samenwerking met een Duitse projectpartner, waarbij het project gefinancierd dient te worden door Nederlandse en Duitse partijen samen en het project voor beide landen een meerwaarde dient te hebben.

Indienen

U kunt op elk moment een projectaanvraag indienen.

Meer informatie vindt u op de website van Deutschland-Nederland.

INTERREG B

Voor dit programma is Europa onderverdeeld in 13 zones waarbinnen landen en regio's kunnen samenwerken. Overijssel valt onder de programmagebieden Noordzee en Noord-West Europa (NWE).

Voor INTERREG B komen overheden, kennisinstellingen en bedrijven in aanmerking. De maximale Europese bijdrage bedraagt 50%. Voorwaarde is dat overheden, kennisinstellingen of bedrijven samenwerken met buitenlandse partners uit het betreffende programmagebied.

Gebied Noordzee


Interreg NoordzeeBinnen het programmagebied Noordzee (inclusief Noorwegen) staan de volgende punten centraal:

 • Versterking van de capaciteit voor research, technologische ontwikkeling en innovatie;
 • Versnelling van de overgang naar een koolstofarme economie;
 • Klimaatverandering;
 • Bescherming en herstel van biodiversiteit en bodem;
 • Bevordering efficient gebruik van hulpbronnen;
 • Bevordering van duurzaam transport.

Indienen

Van 30-06-2017 tot 28-08-2017 kon u een ‘expression of interest’ indienen. Dit is een verplichte stap voordat u een ‘full application’ kunt indienen.

De ‘full application’ kunt u indienen van 29-12-2017 tot 05-03-2018. Hiervoor heeft u een goedgekeurde ‘expression of interest’ nodig.

Meer informatie vindt u op de site van RVO en INTERREG North Sea region.


Gebied Noord-West Europa (NWE)


Kaart Interreg North West EuropeBinnen het programmagebied Noord-West Europa (inclusief Zwitserland) staan de volgende punten centraal:

 • Versterking van de capaciteit voor research, technologische ontwikkeling en innovatie;
 • Versnelling van de overgang naar een koolstofarme economie;
 • Eco-innovatie en het efficient gebruik van hulpbronnen;
 • Bevordering van duurzaam transport.

Indienen

Van 16-10-2017 tot 17-11-2017 kunt u een zogenaamde ‘light application’ (stap 1) indienen. Uiterlijk 01-02-2018 wordt besloten of deze is goedgekeurd en verder uitgewerkt kan worden in een ‘full application’ (stap 2). Deze kunt u uiterlijk 31-07-2018 indienen.

Meer informatie vindt u op de site van RVO en INTERREG North-West Europe.

INTERREG Europe

Logo Interreg Inside outOnder INTERREG Europe (voorheen C) vallen alle 28 landen die tot de Europese Unie behoren. Het programma kent vijf inhoudelijke prioriteiten:

 • Versterking van de innovatiecapaciteit van de regio's en organisaties
 • Concurrentiekracht MKB
 • Koolstofarme economie in stedelijke gebieden
 • Natuurlijk en cultureel erfgoed
 • Bevorderen efficiënt gebruik van hulpbronnen

Voor INTERREG Europe bedraagt de maximale Europese bijdrage 75%. Het programma richt zich primair op samenwerking tussen overheden en kennisinstellingen. De voorwaarden voor dit programma zijn nog niet bekend.

Indienen

De indieningstermijn is inmiddels gesloten. Wanneer er een nieuwe mogelijkheid is voor het indienen van aanvragen vermelden wij dit op deze website.

Meer informatie over INTERREG Europe kunt u vinden bij RVO en INTERREG Europe.

Interreg Europe project Inside Out

In het Interreg Europe project ‘Inside Out EU’ werkt provincie Overijssel samen met internationale partners aan het versterken van de internationale concurrentiekracht van het MKB. De internationale handel groeit, maar slechts een klein aantal MKB’ers handelt over de grenzen van Europa. Het bevorderen van de internationalisering binnen het MKB helpt deze ondernemers toegang te krijgen tot nieuwe internationale markten die essentieel zijn voor de concurrentiekracht van Europa. Het project richt zich op het stimuleren van samenwerking, innoveren en internationalisering binnen en buiten de regio’s.

Meer informatie over het project vindt u op de projectwebsite.


Contact

INTERREG A en Europe

Jacques van Steenbergen
038 499 7532
j.v.steenbergen@overijssel.nl


INTERREG B

Peter Moorman
038 499 7562
pwm.moorman@overijssel.nl

Projectstimuleringsregeling INTERREG open

interreg banner

De Projectstimuleringsregeling INTERREG V (PSR) voor bekostiging van de voorbereiding van INTERREG NorthWestEurope (NWE), NorthSeaRegion (NSR) en EUROPE projecten is open vanaf 1 mei 2015.

Enquête INTERREG Deutschland-Nederland

logo Interreg Deutschland Nederland

Welke betekenis heeft de grens tussen Nederland en Duitsland in uw dagelijks leven? Uw antwoord: als burger of als organisatie .