Duurzaam Overijssel: mooi, leefbaar en toekomstbestendig

Gepubliceerd op 6 juli 2018

"Loketten lossen niks op, het is een kwestie van andere gedachten"

Circulaire economie gaat over hergebruik en over slimmer ondernemen waarbij materialen worden teruggewonnen. De provincie helpt bedrijven te vernieuwen en te verduurzamen. Ondernemers laten zien hoe de maakindustrie het verschil kan maken. Door de klimaatverandering en het schaars worden van bepaalde grondstoffen dringt door dat verduurzaming nodig is. Efficiënter en zorgvuldiger omgaan met energie, grondstoffen en natuurlijke hulpbronnen staat hierbij centraal. Dit vraagt om een forse transitie: Nederland – en ook Overijssel – is voor de energievoorziening nog grotendeels afhankelijk van fossiele brandstoffen en het ‘kringloopdenken’ (circulaire economie) is nog geen gemeengoed.

De provincie Overijssel wil een belangrijke bijdrage leveren aan deze verandering. Dat doen we door ondernemers, bewoners en organisaties uit te nodigen én te stimuleren om te investeren in duurzame producten, diensten en productieprocessen.

Contact

Programma:

#In Overijssel Innoveert

Contactpersoon circulaire economie:

Martijn Kerssen

M.Kerssen@Overijssel.nl

tel. 038 499 94 55