Duurzaam Overijssel: mooi, leefbaar en toekomstbestendig

Gepubliceerd op 8 januari 2020

De provincie Overijssel werkt op vele gebieden samen met anderen aan duurzaamheid. Zo maken we de provincie slimmer en toekomstbestendig, met een krachtige economie, aantrekkelijke leefomgeving en goed bestuur.

Er zijn verschillende provinciale programma’s, zoals de klimaat-actieve stad en duurzaam vervoer. We ontwikkelen natuur, stimuleren nieuwe energie, zetten in op agro & food en circulaire economie. Duurzaamheid is een onderdeel van alle kernthema’s van de provincie.

Kom in contact!

Ga met ons in gesprek over de kansen en mogelijkheden. Want alleen sámen maken we Overijssel mooi, leefbaar en toekomstbestendig.

In het bedrijfsleven gebeurt al veel op het gebied van duurzaamheid. Een duurzame toekomst kán immers niet zonder ondernemers. Er liggen economische kansen voor het oprapen. Consumenten gaan steeds bewuster op zoek duurzame producten. Ondernemers kunnen met hun innovatiekracht duurzaamheid versterken.

Waarde maken met waardemakers

De provincie wil de verbinding tussen inwoners, ondernemers en gemeenten versterken door een nieuwe manier van besturen: eigentijds bestuur. De provincie sluit zich aan bij initiatiefnemers, biedt hen een podium en maakt daarmee nieuwe bewegingen, samenwerkingsverbanden en nieuwe projecten mede mogelijk.

Delen van kennis en ervaring en co-creatie zijn daarbij sleutelwoorden. Het programma duurzaamheid is daarvan een goed voorbeeld. Duurzaamheid is urgent. Het programma geeft een extra impuls, gericht op inspireren, samenwerken, verbinden en versterken. Het draagt bij aan een mooi, leefbaar en toekomstbestendig Overijssel.

Contact

Programmacoördinator:

Marieke Butterhoff

E-mail: M.Butterhoff@overijssel.nl
Telefoon: 06 10 73 68 03