Cultureel aanbod

Gepubliceerd op 29 januari 2019

De inwoners van Overijssel bezoeken regelmatig voorstellingen, concerten, exposities en festivals. Dat willen wij graag zo houden. Daarom blijven we investeren in het culturele aanbod . De grote culturele instellingen vormen de basis van onze culturele infrastructuur. Voorbeelden zijn Jeugdtheater Sonnevanck, Museum De Fundatie en Orkest van het Oosten. De middelgrote en kleine instellingen zorgen voor de dynamiek. Omdat iedere generatie een andere voorkeur heeft voor cultuur, maken wij vernieuwing en ontwikkeling van het culturele aanbod mogelijk.

Een sterke basis voor cultureel aanbod

De instellingen die de basis van de culturele infrastructuur vormen zijn

De laatste 2 Gelderse instellingen ontvangen subsidie in verband met afspraken in Landsdeel Oost.

Met een plek in het basisaanbod komt een verantwoordelijkheid. Met deze instellingen maken we waar mogelijk ook afspraken over samenwerking, verbinding tussen professionals en amateurs, (flexibele) programma’s voor alle doelgroepen, verbinding met gemeenten en platteland, maatschappelijke en publieksbijdrage en talentontwikkeling.

Cultureel aanbod vernieuwen en ontwikkelen

Het publiek van vandaag is niet het publiek van morgen. Ook nieuwe spelers moeten een kans krijgen om producties te maken en deze op grote en kleine Overijsselse podia te laten zien. Wij stimuleren (nieuwe) makers om vernieuwende producties te maken en podia (schouwburgen, theaters, poppodia, etc) om ze te programmeren. Wij ondersteunen:

  • vernieuwende producties met een gezamenlijke regeling Versterking Productieaanbod Gelderland en Overijssel
  • tweejarige activiteitenprogramma’s voor vernieuwing en ontwikkeling van het aanbod
  • Filmkenniscentrum voor samenwerking en kennisdeling tussen Overijsselse filmprogrammeurs
  • de samenwerking bij en de programmering van kwetsbaar aanbod door 20 kleine theaters in Overijssel (OKTO).
  • de programmering van de 4 grote schouwburgen in Zwolle, Deventer, Enschede en Hengelo via het programmeringsfonds. Samen vormen zij Stichting 4 Oost.

Cultuurmanifest Oost-Nederland

In Landsdeel Oost werken de provincies Overijssel en Gelderland en de steden Deventer, Enschede, Hengelo, Zwolle, Apeldoorn, Arnhem, Ede en Nijmegen samen op het gebied van cultuur. We stemmen af en trekken samen op richting het Rijk als het gaat om een sterke en complete infrastructuur, talentontwikkeling en profilering en publiek.


Contact

Samenwerking Oost Nederland en Culturele Instellingen

Marieke van Engelen
038 499 8363
M.v.Engelen-Kuipers@overijssel.nl

Instellingen en talentontwikkeling

Yvonne Hermus
038 499 8166
yct.hermus@overijssel.nl

Adviescommissie Cultuur

Overijssel en Gelderland hebben een gezamenlijke Adviescommissie Cultuur.