De Hoesttie

Gepubliceerd op 13 juni 2013

Een houten schep (foto RAAP)

Huisplaats

Nabij Oldenzaal ligt een stuk land dat door de boeren in de omgeving De Hoesstie wordt genoemd, een Twents woord voor huisplaats. Archeologisch bureau RAAP heeft de opgraving in 2005 uitgevoerd en vond sporen terug van een boerderij die een aantal keren is herbouwd. De boerderij was bewoond gedu­rende de 11de en eerste helft van de 12de eeuw. Vondsten zijn onder andere een houten schep, twee messen, aardewerk, een slijpsteen, wetsteen en fragmenten tefriet (basaltlava) van een maalsteen. Gerst, vlas, raapzaad, braam en hazelnoot vormden onderdeel van de voeding, zoals blijkt uit de plantenresten die zijn aange­troffen. Vlas werd behalve voor voeding ook voor vezelproductie gebruikt.

Resten van een waterput (foto RAAP)

Huisplattegronden

Er zijn twee plattegronden aangetroffen van grote woonstalhuizen, wat kleine bijgebouwen en vierkante houten putten. Het aardewerk en de bootvormige huisplattegronden (Gasselte A en B) konden gedateerd worden tussen de 11de en 12de eeuw.

Vermoedelijk is het opgegraven erf een voor­ganger van erve Hendriksman, dat vanaf 1.300 in historische bronnen wordt vermeld. De boerderij was waar­schijnlijk een leengoed van een kerkelijke instelling of adellijke heer. Het lijkt erop dat de bewoners zich, naast het reguliere agrarische bestaan, ook hebben beziggehouden met de winning van ijzeroer uit het nabijgelegen beekdal. Het opgegraven erf werd vermoedelijk in de 12e eeuw verlaten, de grond is als bouwland in gebruik genomen en in de loop van de tijd met een esdek afgedekt. Erve Hendriksman ligt tegenwoordig aan de andere kant van het beekdal (de Lemselerbeek).

Een kuil (foto RAAP)