Kasteel Eerde

Gepubliceerd op 29 januari 2019

Uitsnede uit de Hottingerkaart ca. 1796. Het noorden is links.

Slag bij Ane in 1227

Een kasteel is een gebouw uit de middeleeuwen dat zowel goed verdedigbaar moest zijn, als ook een plek om te wonen. Het huidige ‘Kasteel Eerde' dateert uit 1715 en is gebouwd op de locatie van een voorganger. Het huis Eerde wordt in bronnen voor het eerst genoemd in 1232/1233: aan de vooravond van de slag bij Ane in 1227 verzamelde de bisschop/landheer zijn leger bij het huis Eerde. De bisschop komt bij de slag van Ane om het leven. Hoe het huis of kasteel er toen uit zag is niet bekend. Van de bewoningsgeschiedenis wordt vanaf 1334, toen het huis waarschijnlijk in handen was van Johan Rading, meer bekend: rond 1350 is het in bezit van Evert van Essen, maar dan is nog altijd niet bekend hoe het kasteel eruit zag.

Houten spie (foto De Steenproef bv).

Onderzoek naar restanten kasteel

In 2011 is door het archeologisch bureau De Steekproef archeologisch onderzoek uitgevoerd ten oosten van het huidige huis. Het onderzoek heeft vier concentrische grachten opgeleverd, die rond het vroegere kasteel lagen. De grachten worden gedateerd in de 14de eeuw op basis van aardewerk dat in de grachten is gevonden. Het gaat om Siegburg-aardewerk. De fase van de vier concentrische grachten wordt opgevolgd door een fase met één bredere en diepere gracht, die gedateerd wordt in de 15de tot 17de eeuw. Daarna is het terrein opgehoogd en geëgaliseerd, zijn de tuinen aangelegd en is in de 18de eeuw het huidige huis gebouwd.

Hoewel er bij het onderzoek helaas geen restanten zijn gevonden van het kasteel, duiden de vier concentrische grachten wel duidelijk op een verdedigbaar huis: een kasteel.

Het huidige Kasteel Eerde (foto Het Oversticht, cultuurhistorische atlas Overijssel).