Sporen in de grond

Gepubliceerd op 14 november 2019

Opgraving van een grafheuvel in oude tijden (wanneer en waar onbekend)

Mensen laten sporen achter in de grond: van de huizen waarin ze woonden, van haard(stook)plaatsen waar ze kookten en van de spiekers waar het graan werd opgeslagen. Daar vinden archeologen paalgaten, kookstenen en verbrande resten van terug. Ook allerlei spullen komen in de grond: afval van eten, kapot huisraad of offers voor bijvoorbeeld een goede oogst. Sommige sporen zijn heel duidelijk, zoals scherven van een pot, schaal of kom, resten van botten en visgraten of een waterput. Andere sporen zijn juist heel vaag: een miniem kleurverschil met de ondergrond markeert een huis, een greppel, of een schuur. Soms zijn er veel sporen en soms heel weinig.

Resten haardplaats uit de midden steentijd te Haaksbergen (foto AWN Twente)Van een nederzetting in de ijzertijd vinden we sporen terug in de vorm van paalgaten, daar waar het huis of de schuur heeft gestaan, scherven van kookpotten, ploegsporen en spinsteentjes. Van de woonplaatsen van jagers en verzamelaars vinden we maar weinig terug: alleen de resten van haardplaatsen, de plek waar gekookt werd en waar de mensen zaten om warm te blijven en de (vuur)stenen werktuigen en restafval van de bewerking van het vuursteen. Uiteindelijk vertellen alle sporen in de grond iets over de mensen die daar gewoond hebben.

Middeleeuwse greppels bij een opgraving te Hoonhorst