Onderzoek met radartechnieken

Gepubliceerd op 14 november 2019

Reconstructie grachten Arkelstein op basis van kadastrale kaart en resultaten grondradar (afbeelding Archelologie Deventer)

Met grondradartechniek kunnen sporen worden opgespoord in de grond, maar er wordt niet gegraven in de bodem. Het apparaat gaat over een stuk land heen en alle sporen die van afwijkend materiaal zijn dan de omliggende grond, bijvoorbeeld stenen muren, worden gemeten.

Lopen met de grondradar op Arkelstein (foto Archeologie Deventer)

Kadastrale minuut van 1832 van Arkelstein (afbeelding Archeologie Deventer)

Archeologen van de gemeente Deventer hebben in 2007 met radartechniek de contouren van het Kasteel Arkelstein gevonden. Het 14de-eeuwse bisschoppelijke kasteel bouwde Jan van Arkel in 1361 als onderdeel van de landweer tussen de aartsvijanden Overijssel en Gelderland. Uit archiefmateriaal was vrij snel te traceren waar het kasteel zou hebben gestaan. In een halve dag is een radar op een soort surfplank over het terrein getrokken en is het kasteel gelokaliseerd. Uit de radarbeelden blijkt dat het kasteel dikke muren heeft, vier enorme ronde hoektorens en een stevige rechthoekige donjon (toren) in het midden. Een uitgebreid grachtenstelsel omringt de resten. Op de locatie van het voormalige kasteel staat nu een boerderij met de toepasselijke naam Arkelsteyn Hoeve.