Eisen voor aanlevering van vondsten en onderzoeksdocumentatie aan het Provinciaal Depot voor Bodemvondsten Overijssel

Gepubliceerd op 13 februari 2013

Doel van depotbeheer is het duurzaam behoud van informatie van (opgegraven) archeologische vindplaatsen ten behoeve van toekomstig onderzoek en ‘beleving' van het cultureel erfgoed voor derden. Dit moet geschieden door het bewaren en beheren van archeologische objecten en bijbehorende originele documentatie en het waarborgen van de toegankelijkheid daarvan. In de Wet de Archeologische Monumentenzorg staat dat de provincie de taak heeft om het depotbeheer onder haar hoede te nemen. In 2005 is het Provinciaal Depot voor Bodemvondsten Overijssel (PDBO) te Deventer operationeel geworden.

Vondstcomplexen en bijbehorende documentatie uit archeologisch onderzoek uitgevoerd in Overijssel worden gedeponeerd in het Provinciaal Depot voor Bodemvondsten te Deventer. Het gaat hierbij om archeologisch onderzoek uitgevoerd in de gemeenten: Almelo, Borne, Dalfsen, Dinkelland, Enschede, Haaksbergen, Hardenberg, Hellendoorn, Hengelo, Hof van Twente, Losser, Oldenzaal, Olst-Wijhe, Ommen, Raalte, Rijssen-Holten, Staphorst, Steenwijkerland, Tubbergen, Twenterand, Wierden en Zwartewaterland.

Vondsten en documentatie uit archeologisch onderzoek uitgevoerd in de gemeenten Deventer, Kampen en Zwolle worden bij de eigen gemeentelijke dienst gedeponeerd, tenzij schriftelijke afspraken gemaakt zijn over deponering met het PDBO.

Hoe is de procedure van overdracht en aan welke eisen moet de aanlevering van documentatie, vondsten en monsters voldoen. De antwoorden kunt u vinden in dit document (pdf, 42 kB)(42,1 Kb).