Archeologie

Gepubliceerd op 19 juli 2017

Bij de invoering van de Wet op de Archeologische Monumentenzorg (WAMZ) in Nederland kreeg de provincie nieuwe taken op het gebied van archeologie. De provincie draagt zorg voor een goed beheer van archeologische bodemvondsten binnen de provinciegrenzen in een depot.

Nieuwsbrief archelogie

Meld je aan voor de nieuwsbrief archeologie.

foto Archeologisch Depot Overijssel

Contact

Provinciaal Depot voor Bodemvondsten Overijssel A.D. Verlinde

Bergpoortstraat 193
7411 CV Deventer
0570 - 644173
archeologisch.depot@oversticht.nl

Archeologisch Depot

Depot uitsnede

Alle bodemvondsten uit de provincie Overijssel, met uitzondering van Kampen en Zwolle, in Deventer onder een dak

Wonen in Overijssel

Sporen Wonen uitsnede

Sporen in Overijssel

Spoor haardkuil uitsnede

Sporen vertellen ons iets over wie, wat, waar en hoe heeft geleefd. Sporen maken onze geschiedenis duidelijk.

Verdedigen in Overijssel

Verdedigen in Overijssel uitsnede

De mens verdedigde zich tegen (roof)dieren, indringers van buitenaf en later ook tegen het water.

Zoek bodemvondsten in het Archeologisch depot

Zoek direct in duizenden bodemvondsten uit de collectie van het Archeologisch Depot van Overijssel.

Infodesk amateur-archeologen

Veelgestelde vragen en handige adressen.

Vondstmelding

Een vondstmelding geeft veel info over de archeologische waarden en verwachtingen in een gebied.

14 oktober: Overijsselse archeologiedag

Vooraankondiging

Op zaterdag 14 oktober vindt de Overijsselse Archeologiedag plaats bij Theater de Stoomfabriek in Dalfsen.

In de ochtend staan de bijzondere vondsten in Oosterdalfsen centraal. In de middag staat een veldbezoek of excursie op het programma

Archeologiedag

Foto: H. van der Velde, ADC