Archeologie

Gepubliceerd op 17 december 2019

Bij de invoering van de Wet op de Archeologische Monumentenzorg (WAMZ) in Nederland kreeg de provincie nieuwe taken op het gebied van archeologie. De provincie draagt zorg voor een goed beheer van archeologische bodemvondsten binnen de provinciegrenzen in een depot.

foto Archeologisch Depot Overijssel

Contact

Provinciaal Depot voor Bodemvondsten Overijssel A.D. Verlinde

Telefoon: 0570 64 41 73
E-mail: archeologisch.depot@oversticht.nl

Archeologisch Depot

Depot uitsnede

Alle bodemvondsten uit de provincie Overijssel, met uitzondering van Kampen en Zwolle, in Deventer onder een dak

Zoek bodemvondsten in het Archeologisch depot

Zoek direct in duizenden bodemvondsten uit de collectie van het Archeologisch Depot van Overijssel.

Vondstmelding

Een vondstmelding geeft veel info over de archeologische waarden en verwachtingen in een gebied. Het maakt het verhaal van ons verleden completer.

Melden wettelijk verplicht

Een vondst melden is volgens de Monumentenwet wettelijk verplicht gesteld. Vondsten kunt u melden bij de provinciaal archeoloog in Het Oversticht, telefoon: 038 421 32 57.