Archeologie

Gepubliceerd op 29 januari 2018

Bij de invoering van de Wet op de Archeologische Monumentenzorg (WAMZ) in Nederland kreeg de provincie nieuwe taken op het gebied van archeologie. De provincie draagt zorg voor een goed beheer van archeologische bodemvondsten binnen de provinciegrenzen in een depot.

Nieuwsbrief archelogie

Meld je aan voor de nieuwsbrief archeologie.

foto Archeologisch Depot Overijssel

Contact

Provinciaal Depot voor Bodemvondsten Overijssel A.D. Verlinde

Bergpoortstraat 193
7411 CV Deventer
0570 - 644173
archeologisch.depot@oversticht.nl

Archeologisch Depot

Depot uitsnede

Alle bodemvondsten uit de provincie Overijssel, met uitzondering van Kampen en Zwolle, in Deventer onder een dak

Wonen in Overijssel

Sporen Wonen uitsnede

Sporen in Overijssel

Spoor haardkuil uitsnede

Sporen vertellen ons iets over wie, wat, waar en hoe heeft geleefd. Sporen maken onze geschiedenis duidelijk.

Verdedigen in Overijssel

Verdedigen in Overijssel uitsnede

De mens verdedigde zich tegen (roof)dieren, indringers van buitenaf en later ook tegen het water.

Zoek bodemvondsten in het Archeologisch depot

Zoek direct in duizenden bodemvondsten uit de collectie van het Archeologisch Depot van Overijssel.

Infodesk amateur-archeologen

Veelgestelde vragen en handige adressen.

Vondstmelding

Een vondstmelding geeft veel info over de archeologische waarden en verwachtingen in een gebied.Het maakt het verhaal van ons verleden completer.

Melden wettelijk verplicht

Een vondst melden is volgens de Monumentenwet wettelijk verplicht gesteld. Vondsten kunt u melden bij de provinciaal archeoloog in Het Oversticht, telefoonnummer 038 421 32 57.

17 februari: Overijsselse archeologiedag

Vooraankondiging

Op zaterdag 17 februari vindt de Overijsselse Archeologiedag plaats bij Theater de Stoomfabriek in Dalfsen.

In de ochtend staan de bijzondere vondsten in Oosterdalfsen centraal. In de middag staat een veldbezoek of excursie op het programma (pdf, 394 kB).
Meld je aan via info@hetoversticht.nl .

Archeologiedag

Foto: H. van der Velde, ADC