Erfgoed met karakter

Gepubliceerd op 14 november 2016

Overijssel heeft een rijk verleden. Sporen hiervan zijn overal te vinden. In ons materiële erfgoed: monumentale gebouwen, in historische binnensteden en op het platteland, collecties van musea en archeologische sporen. Verhalen, tradities, rituelen en de streektaal vormen ons immaterieel erfgoed. Samen vertellen ze het Verhaal van Overijssel.

De Hanze en Moderne Devotie, patriottisme en democratie, het boerenleven door de eeuwen heen, religieus erfgoed en de geschiedenis van de textielindustrie. Het zijn thema’s die nauw met onze geschiedenis zijn verbonden en die onze bijzondere aandacht krijgen.

Het verhaal van Overijssel

De subsidieregeling "Het Verhaal van Overijssel" maakt ons erfgoed beleefbaar en zichtbaar en zorgt ervoor dat het Verhaal van Overijssel wordt doorverteld. Projecten die het verhaal vertellen achter de karakteristieke gebouwen, die de zichtbaarheid en beleefbaarheid van archeologie verbeteren en/of bijdragen aan het uitdragen en behoud van streektaal en -cultuur, kunnen in aanmerking komen voor subsidie.

Streektaal en streekcultuur

Het Historisch Centrum Overijssel (HCO) coördineert de uitvoering van een programma voor streektaal en streekcultuur. HCO zet zich daarnaast in voor het versterken van het netwerk van historische verenigingen, oudheidkamers en (kleine) musea.

Monumenten

Voor eigenaren van Rijksmonumenten komt er in 2017 een subsidieregeling voor grote restauraties. Dit is een aanvulling op de regeling van het Rijk voor regulier onderhoud.

Ook gemeentelijke en andere monumenten zijn belangrijk voor het karakter van onze steden en dorpen. Eigenaren van monumenten kunnen terecht bij:

Het Steunpunt Cultureel Erfgoed Overijssel adviseert gemeenten bij hun taken op het gebied van monumenten en archeologie.

Omdat restaureren een vak is, ondersteunen wij RIBO. RIBO begeleidt leerlingen naar restauratieprojecten om ervaring op te doen en verzorgt restauratietrainingen.

Archeologische vondsten: bewaren, delen en vertellen

De Erfgoedwet bepaalt dat wij eigenaar zijn van alle archeologische vondsten in Overijssel. Wij zijn verplicht deze op te slaan en beschikbaar te stellen voor onderzoek en bruikleen. Wij beheren ons Depot voor Bodemvondsten Overijssel in Deventer en maken vondsten voor een breed publiek toegankelijk.


Contact

Bertil Schulte
038 499 8356
b.schulte@overijssel.nl

Subsidie Herbestemming Cultureel Erfgoed

Wij werken aan een nieuwe invulling van de subsidieregeling herbestemming cultureel erfgoed. Hoe wij in de toekomst herbestemming van cultureel erfgoed blijven stimuleren laten we u in de loop van 2017 via deze website weten.