Erfgoed met karakter

Gepubliceerd op 13 augustus 2019

Overijssel heeft een rijk verleden. Sporen hiervan zijn overal te vinden. In ons materiële erfgoed: monumentale gebouwen, in historische binnensteden en op het platteland, collecties van musea en archeologische sporen. Verhalen, tradities, rituelen en de streektaal vormen ons immaterieel erfgoed. Samen vertellen ze het Verhaal van Overijssel.

Subsidie Herbestemming Cultureel Erfgoed

16 september 2019 wordt de aangepaste subsidieregeling voor herbestemming van Cultureel Erfgoed opengesteld. Wij vragen u contact met ons op te nemen ruim voordat u de aanvraag indient. Dat kunt u nu al doen.

Vergroot uw kans op toekenning van de subsidie

Als u contact met ons opneemt, nodigen wij u uit uw plan toe te lichten aan een aantal deskundigen. Met hun advies kunt u eventueel uw aanvraag verbeteren. Hiermee vergroot u de kans op een goede beoordeling van het plan en toekenning van de subsidie.

Neem contact op voor een afspraak

Bent u van plan een aanvraag voor de herbestemmingsregeling in te dienen? Neemt u dan contact op met Anneke Venema (telefoon: 038 499 83 87). U kunt ook gebruik maken van dit digitale aanmeldformulier. Na verzending van het formulier nemen wij contact met u op voor een afspraak.

Het verhaal van Overijssel

De subsidieregeling "Het Verhaal van Overijssel" maakt ons erfgoed zichtbaar en zorgt ervoor dat de Overijsselse geschiedenis wordt doorverteld. Projecten die het verhaal vertellen achter de karakteristieke gebouwen, die de zichtbaarheid van archeologie verbeteren en/of bijdragen aan het uitdragen en behoud van streektaal en -cultuur, kunnen in aanmerking komen voor subsidie.

Streektaal en streekcultuur

Het Historisch Centrum Overijssel (HCO) coördineert de uitvoering van een programma voor streektaal en streekcultuur. HCO zet zich daarnaast in voor het versterken van het netwerk van historische verenigingen, oudheidkamers en (kleine) musea.

Monumenten

Rijksmonumenten (geen woonhuizen) waaraan een grote restauratie moet worden uitgevoerd kunnen in aanmerking komen voor een subsidie uit de regeling ‘Restauratie rijksmonumenten’. Voor onderhoud aan rijksmonumenten is er de instandhoudingsregeling van het Rijk.

Ook gemeentelijke en andere monumenten zijn belangrijk voor het karakter van onze steden en dorpen. Eigenaren van monumenten kunnen terecht bij:

Het Steunpunt Cultureel Erfgoed Overijssel adviseert gemeenten bij hun taken op het gebied van monumenten en archeologie.

Omdat restaureren een specialistisch vak is, ondersteunen wij stichting RIBO. RIBO begeleidt leerlingen naar restauratieprojecten om ervaring op te doen en verzorgt restauratietrainingen.

Archeologische vondsten: bewaren, delen en vertellen

De Erfgoedwet bepaalt dat de provincie eigenaar is van alle archeologische vondsten in Overijssel. Wij zijn verplicht deze op te slaan en beschikbaar te stellen voor onderzoek en bruikleen. Wij beheren ons Depot voor Bodemvondsten Overijssel in Deventer en maken vondsten voor een breed publiek toegankelijk.