Erfgoed met karakter

Gepubliceerd op 12 november 2019

Overijssel heeft een rijk verleden. Sporen hiervan zijn overal te vinden. In ons materiële erfgoed: monumentale gebouwen, in historische binnensteden en op het platteland, collecties van musea en archeologische sporen. Verhalen, tradities, rituelen en de streektaal vormen ons immaterieel erfgoed. Samen vertellen ze het Verhaal van Overijssel.

Het verhaal van Overijssel

De subsidieregeling "Het Verhaal van Overijssel" maakt ons erfgoed zichtbaar en zorgt ervoor dat de Overijsselse geschiedenis wordt doorverteld. Projecten die het verhaal vertellen achter de karakteristieke gebouwen, die de zichtbaarheid van archeologie verbeteren en/of bijdragen aan het uitdragen en behoud van streektaal en -cultuur, kunnen in aanmerking komen voor subsidie.

Streektaal en streekcultuur

Het Historisch Centrum Overijssel (HCO) coördineert de uitvoering van een programma voor streektaal en streekcultuur. HCO zet zich daarnaast in voor het versterken van het netwerk van historische verenigingen, oudheidkamers en (kleine) musea.

Monumenten

Rijksmonumenten (geen woonhuizen) waaraan een grote restauratie moet worden uitgevoerd kunnen in aanmerking komen voor een subsidie uit de regeling ‘Restauratie rijksmonumenten’. Voor onderhoud aan rijksmonumenten is er de instandhoudingsregeling van het Rijk.

Ook gemeentelijke en andere monumenten zijn belangrijk voor het karakter van onze steden en dorpen. Eigenaren van monumenten kunnen terecht bij:

Het Steunpunt Cultureel Erfgoed Overijssel adviseert gemeenten bij hun taken op het gebied van monumenten en archeologie.

Omdat restaureren een specialistisch vak is, ondersteunen wij stichting RIBO. RIBO begeleidt leerlingen naar restauratieprojecten om ervaring op te doen en verzorgt restauratietrainingen.

Archeologische vondsten: bewaren, delen en vertellen

De Erfgoedwet bepaalt dat de provincie eigenaar is van alle archeologische vondsten in Overijssel. Wij zijn verplicht deze op te slaan en beschikbaar te stellen voor onderzoek en bruikleen. Wij beheren ons Depot voor Bodemvondsten Overijssel in Deventer en maken vondsten voor een breed publiek toegankelijk.