Subsidie Cultuurparticipatie


Voor wie

Rechtspersonen. Bijvoorbeeld bedrijven, stichtingen, verenigingen, gemeenten of waterschappen.

Wat

Subsidie voor ten minste drie activiteiten die aantoonbaar bijdragen aan de toename en ontwikkeling van cultuurparticipatie of amateurkunst en de culturele ontwikkeling van de deelnemers.

Waarvoor

Voor activiteiten die aantoonbaar bijdragen aan de toename en ontwikkeling van cultuurparticipatie of amateurkunst en de culturele ontwikkeling van de deelnemers. Daarnaast met ten minste twee van de volgende activiteiten:

  • Activiteiten die artistiek inhoudelijke innovatie beogen op het gebied van cultuurparticipatie, door samenwerkingen tussen verschillende amateurkunstdisciplines of samenwerkingen tussen de amateurkunstsector en professionele sector.
  • Innovatieve activiteiten ter verbetering van de deskundigheid van een culturele organisatie op het gebied van ledenwerving, vrijwilligersbeleid, publieksbereik, fondsenwerving, marketing en communicatie.
  • Innovatieve activiteiten op het gebied van talentontwikkeling.

Een voorbeeld van het formulier printen

Informatie over de subsidie

Let op

Status:
Aanvragen mogelijk

Wilt u een aanvraag indienen neem dan eerst contact op met de beleidsmedewerkster Cultuur.

Let op: het beschikbare subsidieplafond is bijna bereikt. Wilt u een aanvraag indienen neem dan eerst contact op met ons subsidieloket.

Format begroting

Maak bij voorkeur gebruik van ons ‘Format begroting’. Als u een eigen begroting wilt indienen, let er dan op dat deze aan een aantal eisen voldoet. Meer informatie vindt u op onze pagina Kostensoorten.

Contact

Subsidieloket

Team Subsidieverlening

subsidie@overijssel.nl

Telefoon 038 499 83 80