Versterking productieaanbod Overijssel, subsidie


Voor wie

Iedereen kan aanvragen.

Wat

Subsidie voor een productie in Overijssel.
Onder productie verstaan wij het geheel van artistieke creatie, ontwikkeling en uitvoering van een nieuwe uiting binnen één van de volgende kunstdisciplines: muziek, theater, beeldende kunst en vormgeving, film, nieuwe media, literaire cultuur.

Waarvoor

Voor één van de volgende activiteiten:

  • Professionele producties met een hoge artistieke inhoudelijke kwaliteit en tenminste een nationale uitstraling.
  • Professionele producties met tenminste een provinciale uitstraling.

Een voorbeeld van het formulier printen

Informatie over de subsidie

Let op

Status:
Aanvragen mogelijk

U kunt het hele jaar door de subsidie aanvragen.

Format begroting

Maak bij voorkeur gebruik van ons ‘Format begroting’. Als u een eigen begroting wilt indienen, let er dan op dat deze aan een aantal eisen voldoet. Meer informatie vindt u op onze pagina Kostensoorten.

Contact

Subsidieloket

Team Subsidieverlening

subsidie@overijssel.nl

Telefoon 038 499 8380