Cultuur in de schijnwerpers

Gepubliceerd op 24 januari 2017

Verbinden, versterken, vernieuwen

Cultuur leeft in Overijssel. Veel inwoners en betrokkenen hebben meegedacht over het cultuurbeleid voor de periode 2017-2020. Komende jaren verbinden, versterken en vernieuwen we onder het motto Cultuur in de Schijnwerpers. Want Cultuur geeft onze provincie een gezicht.

congres
9 maart: Congres Cultureel erfgoed en toerisme

Een gouden combinatie?!

kikker
Versterking Productieaanbod Overijssel

Regeling open per 1 februari.

cultureel aanbod band
Cultureel aanbod en talentontwikkeling 2017-2018

Regeling open per 22 februari.

meisje met viool
Cultuurparticipatie

Maak gebruik van de subsidieregeling.

watermolen
Verhaal van Overijssel

Subsidieregeling open per 1 februari 2017.

Bibliotheken

foto blokje bibliotheken

Bibliotheken en innovatie: de bibliotheek als maatschappelijk hart

Contact

cultuur@overijssel.nl

038 499 7500

Hester Maij

Gedeputeerde Hester Maij

Portefeuillehouder