Bodemprojecten

Gepubliceerd op 5 september 2017

Olasfa Olst

In 2006 begon Overijssel met de bodemsanering van het terrein op de voormalige asfaltfabriek Olasfa, in de uiterwaard van de IJssel bij Olst. In de bodem zitten teer- en olieachtige stoffen, die zijn achtergebleven na het beëindigen in 1983 van de fabricage van dakasfalt en teerproducten door het bedrijf.

Sanering 't Gijmink

Overijssel en Hof van Twente voeren een bodemsanering van asbest uit in de woonwijk 't Gijmink in Goor. In opdracht van de provincie Overijssel is inmiddels de sloop van fase 7 en fase 8 en de sanering tot en met fase 7 en een deel van fase 8 uitgevoerd. Deze herstructurering is gepland voor de periode tussen 2006 en 2015 en vindt gefaseerd plaats.

Asbest in tuinen

Deze bodemsanering wordt nu op 200 locaties uitgevoerd. Het merendeel van deze particuliere tuinen bevindt zich in het buitengebied van de gemeente Hof van Twente. In dit project worden ook locaties meegenomen in de gemeenten Wierden, Rijssen-Holten, Twenterand, Tubbergen en Haaksbergen.

Spoedlocaties

Een spoedlocatie is een locatie met een geval van ernstige bodemverontreiniging, waarbij sprake is van onaanvaardbare risico's voor de mens, het ecosysteem en/of verspreiding. Wanneer bodemverontreiniging leidt tot ecologische risíco's of verspreidingsrisico's (via het grondwater) is het streven dat ze voor het einde van 2015 zijn aangepakt.

Bodemonderzoek Hasselt en Oldenzaal

Twaalf openbare speelplaatsen en groenstroken in Hasselt en Oldenzaal kunnen zonder beperking worden gebruikt als speelplaats. Uit onderzoek is gebleken dat op de speelplekken geen verontreinigingen aanwezig zijn die een risico vormen voor spelende kinderen. De GGD heeft deze conclusie bevestigd. De provincie liet de speelplekken en groenstroken uit voorzorg onderzoeken, nadat uit gemeentelijke informatie was gebleken dat ze mogelijk risicovolle verontreinigingen bevatten. Dit blijkt dus niet het geval.