Beleid bodemsanering

Zoeken in de site
naar boven
 

Beleid bodemsanering

Beleid bodemsanering

12 januari 2011

De provincie en vijf grote gemeenten in Overijssel (Almelo, Deventer, Enschede, Hengelo en Zwolle) zijn in het kader van de Wet bodembescherming aangewezen als de instanties die toezien op het saneren van verontreinigde bodem en het voorkomen van nieuwe bodemverontreiniging. Zij voeren zelf bodemsaneringen uit en beoordelen plannen en saneringen die door anderen (bedrijven, particulieren en gemeenten) worden uitgevoerd. Ook de overige gemeenten in Overijssel kunnen zelf bodemsaneringen uitvoeren. Daarbij heeft de provincie een belangrijke rol in het afstemmen van beleid en uitvoering.

naar boven 

Gerelateerde informatie

 

Uitvoerings- en toetsingskader (UTB)

Het UTB kan worden gezien als een praktische handleiding bij de uitvoering van bodemsanering binnen de provincie.

 
 

Taakverdeling

Niet alleen de provincie is betrokken bij bodemsanering. Ook de gemeenten die zelf geen bevoegd gezag Wet bodembescherming zijn betrokken bij de saneringsoperatie.

 

Gerelateerde informatie

naar boven
naar boven