Bodem en Ondergrond: beschermen, gebruiken en herstellen

Gepubliceerd op 20 augustus 2019

In 2030 wil de provincie Overijssel de in de provincie aanwezige bodemverontreiniging beheersbaar gemaakt hebben door kosteneffectief en functiegericht saneren en beheren.

Deze ambitie is verwoord onder het thema Herstellen van de visie op de Ondergrond. Daarnaast voert de provincie een aantal wettelijke taken uit als bevoegd gezag voor de Wet bodembescherming (Wbb).

graafmachines_maken_bodem_klaar_voor_natuurgebied

Contact

Eenheid Publieke Dienstverlening

Telefoon: 038 499 88 99 (keuze 2)
E-mail: postbus@overijssel.nl

Wie doet wat?

De gemeenten Almelo, Deventer, Enschede, Hengelo en Zwolle zijn zelf bevoegd gezag voor de Wet bodembescherming. Voor Zwolle en Deventer voert de Omgevingsdienst IJsselland deze taken uit. Gemeente Almelo, Enschede en Hengelo voeren deze taken zelf uit.

Subsidie bodemsanering bedrijfsterreinen

Ontgrondingenbeleid

Informatie over ontgrondingen en het ontgrondingenbeleid van de provincie Overijssel.

Voor het uitvoeren van een ontgronding moet u een ontgrondingsvergunning aanvragen of een melding doen. U doet dit via het digitale Loket.

Melding bodemsanering

Als een locatie mogelijk verontreinigd is, er een verontreiniging is aangetoond of er gesaneerd moet worden dan moet dit gemeld worden bij de provincie of gemeente.