Bodem en Ondergrond: beschermen, gebruiken en herstellen

Gepubliceerd op 29 juni 2017

In 2030 wil de provincie Overijssel de in de provincie aanwezige bodemverontreiniging beheersbaar gemaakt hebben door kosteneffectief en functiegericht saneren en beheren. Deze ambitie is verwoord onder het thema Herstellen van de visie op de Ondergrond. Daarnaast voert de provincie een aantal wettelijke taken uit als bevoegd gezag voor de Wet BodemBescherming (Wbb).

Contact

038 499 76 00

postbus@overijssel.nl

Projecten

Bekijk de bodemprojecten waar de provincie Overijssel op dit moment aan werkt.

Bodematlas

Bekijk de atlas met informatie over bodem en ondergrond in Overijssel.

Meldingsplicht

Informatie voor het melden van bodemverontreiniging en -sanering

Grondverzet

Informatie voor grondverzetbeleid.

Grondwater onttrekken en beschermen

Informatie over grondwateronttrekkingen en grondwaterbescherming.

Ontgrondingenbeleid

Informatie over ontgrondingen en het ontgrondingenbeleid van de provincie Overijssel.