Bodem en Ondergrond: beschermen, gebruiken en herstellen

Gepubliceerd op 3 oktober 2019

In 2030 wil de provincie Overijssel de in de provincie aanwezige bodemverontreiniging beheersbaar gemaakt hebben door kosteneffectief en functiegericht saneren en beheren.

Deze ambitie is verwoord onder het thema Herstellen van de visie op de Ondergrond. Daarnaast voert de provincie een aantal wettelijke taken uit als bevoegd gezag voor de Wet bodembescherming (Wbb).

graafmachines_maken_bodem_klaar_voor_natuurgebied

Contact

Eenheid Publieke Dienstverlening

Telefoon: 038 499 88 99 (keuze 2)
E-mail: postbus@overijssel.nl

Wie doet wat?

De provincie is bevoegd gezag voor de Wet bodembescherming. De taken worden uitgevoerd door Omgevingsdiensten in Overijssel:

Omgevingsdienst IJsselland
Omgevingsdienst Twente

Gemeente Almelo, Enschede en Hengelo voeren deze taken zelf uit.

Subsidie bodemsanering bedrijfsterreinen

Ontgrondingenbeleid

Informatie over ontgrondingen en het ontgrondingenbeleid van de provincie Overijssel.

Voor het uitvoeren van een ontgronding moet u een ontgrondingsvergunning aanvragen of een melding doen. U doet dit via het digitale Loket.

Melding bodemsanering

Meld een (mogelijke) verontreiniging, een aangetoonde verontreiniging of een sanering bij de Omgevingsdiensten:

Omgevingsdienst IJsselland

Omgevingsdienst Twente