Bodem en Ondergrond: beschermen, gebruiken en herstellen

Gepubliceerd op 3 januari 2018

In 2030 wil de provincie Overijssel de in de provincie aanwezige bodemverontreiniging beheersbaar gemaakt hebben door kosteneffectief en functiegericht saneren en beheren.

Deze ambitie is verwoord onder het thema Herstellen van de visie op de Ondergrond. Daarnaast voert de provincie een aantal wettelijke taken uit als bevoegd gezag voor de Wet BodemBescherming (Wbb).

Contact

Eenheid Publieke Dienstverlening

Telefoonnummer: 038 499 76 00
E-mailadres: postbus@overijssel.nl

Wie doet wat?

De grotere gemeenten Almelo, Deventer, Enschede, Hengelo en Zwolle voeren hun eigen bodemsaneringen uit. Zij ontvangen hun budget  rechtstreeks van het Rijk. De andere Overijsselse gemeenten kunnen bij de provincie terecht.

Bodematlas

Bekijk de atlas met informatie over bodem en ondergrond in Overijssel.

Ontgrondingenbeleid

Informatie over ontgrondingen en het ontgrondingenbeleid van de provincie Overijssel.

Voor het uitvoeren van een ontgronding moet u een ontgrondingsvergunning aanvragen of een melding doen. U doet dit via het digitale Loket.