N35 Zwolle - Almelo

Gepubliceerd op 17 oktober 2017

Wijthmen-Raalte-Nijverdal

Een aantal maatregelen moet de verkeersveiligheid verhogen en de doorstroming en leefbaarheid vergroten. Hiervoor is een bedrag van 15 miljoen euro beschikbaar. www.n35wijthmennijverdal.nl .

Nijverdal-Wierden

Het tracé van de N35 tussen Nijverdal en Wierden gaat naar 2X2 rijstroken en een maximumsnelheid van 100 km/uur. Kijk voor de actuele stand van zaken en de planning op: www.rws.nl/n35

Zwolle-Wijthmen

In 2017 wordt het wegvak Zwolle-Wijthmen opgewaardeerd naar 2X2 rijstroken met een snelheid van 100 km/uur. Kijk voor de actuele stand van zaken en meer informatie op: www.rws.nl/n35.

Ter inzage

Tot en met 22 augustus ter inzage.

Waterwingebied Wierden

Waterwingebied Wierden gedeeltelijk verplaatst

De provincie Overijssel werkt samen met de gemeente Wierden, het waterschap Vechtstromen en Vitens aan het verplaatsen van een gedeelte van het waterwingebied bij Wierden naar een nieuwe locatie aan de Nottermorsweg.