Bedieningstijden

Gepubliceerd op 4 november 2014

Wij voeren onze dienstverlening zo goed mogelijk uit. Het kan voorkomen dat u tijdens de bedieningstijden niet direct bediend wordt met een opening van de brug of het schutten van een sluis.

Geen bediening

Er kunnen allerlei redenen zijn waarom er geen bediening is. Hulpdiensten die onderweg zijn, werkzaamheden die plaatsvinden en soms laten de weersomstandigheden ons geen keus om de bedieningstijden te staken. Zo wordt sowieso boven windkracht 7Windkracht 7 is in weerkundige termen een 'harde wind' en heeft een snelheid vanaf 13,9 meter per seconde of vanaf 50 kilometer per uur. De Inspectie Scheepvaart van de provincie Overijssel beslist op basis van extern aangeleverde gegevens wanneer er sprake van windkracht 7 is. , maar ook bij mist op het moment dat de veiligheid voor de (vaar)weggebruiker in het geding komt, de bediening gestaakt. Als de brug niet bediend wordt, dan kunt u het beste een geschikte afmeerlocatie opzoeken. Bij de meeste bruggen zijn wachtplaatsen te vinden.