Regiotaxi Overijssel stopt in Noordwest-Overijssel, Salland en Vechtdal

Gepubliceerd op 1 januari 2017

Nieuwe vormen van vervoer na stoppen Regiotaxi Overijssel

De provincie Overijssel is per 1 januari 2017 gestopt met de regiotaxi in Noordwest-Overijssel, Salland en Vechtdal. Vanaf die datum kunt u daar dus niet meer met de regiotaxi reizen. De gemeenten in het genoemde gebied hebben het WMO-vervoer op een andere manier georganiseerd. Door deze ontwikkeling komt de Regiotaxi als onderdeel van het openbaar vervoer te vervallen. Heeft u geen WMO-pas? Vanaf 1 januari 2017 kunt u uitsluitend van het bestaande reguliere openbaar vervoer (bus en trein) of taxi gebruik maken. Mocht er bij u in de buurt, geen openbaar vervoer aanwezig zijn, dan kunt u contact opnemen met uw gemeente over alternatieve vormen van vervoer. Een overzicht van lokale initiatieven kunt u vinden op de website www.ikwilvervoer.nl. Kent u een lokaal initiatief maar staat dit nog niet op de site, dan kunt u dit op de site doorgeven.

Mocht u niet zelfstandig of met hulp van uw omgeving (familie en of bekenden) kunnen reizen, dan raden wij u aan om contact op te nemen met het zorg-loket van uw gemeente.

Waarom veranderen?

Doel van de gemeenten en de provincie is om samen met u als inwoner, bedrijven en instanties efficiënte alternatieven te ontwikkelen die beter inspelen op de vraag naar openbaar vervoer. We zien ander reisgedrag door meer digitale mogelijkheden en flexibele werktijden. Ook het gebruik van de E-fiets en het delen van vervoer nemen toe. Heeft u hier zelf een idee over? U kunt contact opnemen met uw gemeente als u mee wilt denken over een goed alternatief bij u in de buurt.

Let op!
In Twente rijdt de regiotaxi nog tot 1 juli 2017.
Op www.regiotaxitwente.nl vindt u alle belangrijke informatie.

regiotaxi overijssel