Openbaar vervoer

Gepubliceerd op 9 oktober 2017

Openbaar vervoer in Overijssel bestaat uit een combinatie van landelijke en provinciale vervoerders. Overijssel besteedt dit uit aan vervoerders. Lokaal openbaar vervoer bestaat uit treinen, streek- en stadsbussen, buurtbussen. Daarnaast werkt men aan ideeën voor openbaar vervoer van en naar dorpen en buurtschappen.

Treinen

Bussen

Buurtbussen

Vrijwillige buurtbusverenigingen maken buurtbussen mogelijk. Zo blijven ook de kleine kernen bereikbaar. Een nieuwe buurtbus oprichten? Maak dan een afspraak of stel uw vragen per mail aan postbus@overijssel.nl.

Kleinschalig vervoer in de buurt

Op plaatsen waar de vraag naar vervoer te klein is voor een trein of (buurt)bus ontstaan vaak nieuwe vormen van personenvervoer. Op www.ikwilvervoer.nl en op www.mobiliteitsexperimenten.nl. vindt u een overzicht van dit soort initiatieven. Heeft u zelf een goed idee of initiatief? Meld uw idee aan op Jij&Overijssel. Is uw idee voor een regio in West-Overijssel? Dan kunt u misschien subsidie aanvragen.

Abonnementen en acties

Op www.ervaarhetov.nl/productchecker/ kunt u nagaan welk abonnement het beste bij u past. Ook staan er regelmatig leuke acties op in Overijssel, Gelderland en Flevoland.

Consumentenorganisaties

Het Regionaal Overleg Consumentenorganisaties Openbaar Vervoer, ROCOV West Overijssel en ROCOV Twente, zijn verenigingen van consumentenorganisaties. Zij behartigen de belangen van de OV-reizigers in Overijssel en adviseren de provincie en de vervoerders.