Infrastructuur, verkeer en vervoer, en logistiek

Gepubliceerd op 2 februari 2017

Werk in kaart

Wegwerkzaamheden

Deze digitale kaart geeft informatie over wegwerkzaamheden en omleidingen bij grote evenementen in West-Overijssel.

Werk aan de weg

Medewerker wegenproject

Overzicht van de belangrijkste infrastructurele projecten, onderhoudswerkzaamheden aan wegen en bruggen en aanleg van nieuwe infrastructuur.

Varen

Echtpaar in punter

Download de laatste vaarwaterkaarten van alle Overijsselse vaarwater-regio's, bekijk het overzicht van provinciale brug- en sluistijden en zie het overzicht van actuele vaarwegprojecten en onderhoud aan kanalen.

Openbaar Vervoer

Meisje in de bus

Alle vormen van OV in Overijssel nader toegelicht. Informatie over regiotaxi, OV concessies, busvervoer en treinen.

Logistiek

Kanaal met vrachtschip

Bijna alle bedrijven hebben dagelijks te maken met goederenvervoer en logistiek. De ontwikkelingen binnen deze sector zijn belangrijk voor de werkgelegenheid en economische groei in Overijssel. Om het goederenvervoer en de logistiek duurzamer maken, is de Strategisch Logistieke Alliantie opgericht.

Fietsen

Dame met fiets

Er wordt in Overijssel relatief veel gefietst. Het landschap leent er zich uitstekend voor en de afstand tussen de dorpen en steden is niet groot. Fietsen is goed voor de bereikbaarheid en leefbaarheid van stad en land.

Bereikbaar in Twente

fietskruising

Vanaf 1 januari 2015 is de provincie het nieuwe aanspreekpunt en de samenwerkingspartner voor de verkeer- en vervoertaken in Twente.