Toolbox gemeenten

Gepubliceerd op 20 mei 2019

Er worden al vele asbestdaken verwijderd. U kunt eigenaren van een asbestdak in uw gemeente bewust maken van het verbod en stimuleren niet te wachten tot het laatste moment met de vervanging van hun dak. Of het nu gaat om een particulier, (agrarische) ondernemer tot eigenaar van maatschappelijk vastgoed.

Onderstaande (communicatie)middelen en plannen kunt u vrij gebruiken bij de opzet van een eigen plan van aanpak om de vervanging en verduurzaming van asbestdaken te versnellen.

Aantallen vierkante meters asbestdak per gemeente per 2018

Aantal m2 asbestdak per gemeente per 2018.

Collectief saneren asbestdaken < 35 m2

Gedetailleerde handleiding met draaiboek voor wijk-, buurt- en duurzaamheidsverenigingen.
Handleiding & draaiboek collectief saneren kleine asbestdaken (pdf, 4,3 MB)

Film: Collectieve wijkgerichte actiedag saneren kleine asbestdaken

Stappenplannen vervangen asbestdaken

De onderstaande stappenplannen kunt u als gemeente gebruiken om dakeigenaren inzicht te geven in de handelingen voor het verwijderen en vervangen van asbestdaken:

Stappenplan verwijderen asbest particulieren kleiner dan 35m2 (odt, 20 kB)

Stappenplan verwijderen asbestdaken groter dan 35m2 (odt, 17 kB)

Flowcharts stortmogelijkheden

Voor het stapsgewijs in beeld brengen van uw (gratis) gemeentelijke stortmogelijkheden zijn een tweetal concept flowcharts opgesteld.

Flowchart gratis stort (ppt, 158 kB) - Almelo

Flowchart gratis stort - Zwolle (ppt, 155 kB)

Asbestdakenkaart

asbestkaart

Bekijk de interactieve kaart op postcode met het overzicht van (vermoedelijke) asbestdaken

Beeldmateriaal

Deze foto’s vrij te gebruiken in verschillende resoluties.

Films

Hoe herken ik asbest? Herkennen van en het omgaan met asbest.

Films eigenaren asbestdaken. Eigenaren vertellen hun verhaal over hoe zij het vervangen van hun dak hebben aangepakt.

Collectieve wijkgerichte actiedag sanering kleine asbestdaken
Duurzaamheidsvereniging Groen Gebogen saneert samen met meerdere wijken ruim 80 asbestdaken van schuurtjes in Dalfsen.

25 jaar asbestverbod in Nederland - Toen, nu en morgen.