De kwaliteit van het badwater wordt door de provincie nauwlettend in de gaten gehouden. In 2012 was de waterkwaliteit van 90% van alle zweminrichtingen in orde.

Zoeken in de site
naar boven
 

Zwembaden

Zwembaden

17 februari 2014

De provincie heeft een toezichthoudende taak op zwembaden. In 2012 waren er ruim 200 inrichtingen met meerdere baden per inrichting. Doelstelling van de provincie Overijssel in 2012 was dat 95% of meer van de zweminrichtingen een voldoende jaartoets zouden hebben voor alle baden.

Het merendeel van de zweminrichtingen in Overijssel bestaat uit seizoensgebonden zwembaden van campings, recreatie- en bungalowparken (70), gevolgd door de 58 openbare zwembaden, 54 niet-seizoensgebonden zwembaden van campings , recreatieparken, sauna's, hotel, motels en scholen en tot slot 22 medische baden.

 

Figuur 1: Verdeling zweminrichtingen in Overijssel naar type, 2012 (%)
Figuur 1: Verdeling zweminrichtingen in Overijssel naar type, 2012 (%)

Bron: provincie Overijssel

Hardenberg (25) en Enschede (20) hebben de meeste zweminrichtingen. De gemeente Borne is met één openbaar zwembad de gemeente met het minste aantal zwembaden.

20 zweminrichtingen hadden in 2012 een onvoldoende jaartoets voor een of meerdere baden. De meeste inrichtingen met een onvoldoende waterkwaliteit komen voor bij de niet-seizoensgebonden zwembaden van campings , recreatieparken, sauna's, hotel, motels en scholen (85% voldoet).

In vergelijking tot 2011 is de waterkwaliteit in openbare zwembaden sterk verbeterd. Medische baden laten in 2012 eveneens een verbetering zien: 96% voldoet volledig aan de normen van de Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden (Whvbz).

 

Figuur 2: Aandeel zweminrichtingen met een voldoende jaartoets voor alle baden, 2008-2012 (%)
Figuur 2: Aandeel zweminrichtingen met een voldoende jaartoets voor alle baden, 2008-2012 (%)
Bron: Provincie Overijssel

naar boven 

Gerelateerde informatie

Kerntaak 1
 
 
naar boven
naar boven