Meedoen

Gepubliceerd op 6 augustus 2019

JijEnOverijssel.nl

De plek waar Overijssel samen droomt, ideeën verspreidt, initiatieven ontplooit, samenwerking vindt en slimme plannen verspreidt.

Overijssel doet mee!

Maak kennis met de provincie en de werking van de democratie. Volg een gastles of speel een Democratiespel.

Magazine Jij & Overijssel

Jij & Overijssel is het magazine voor inwoners van Overijssel. Deze uitgave van de provincie Overijssel verschijnt drie keer per jaar en wordt huis-aan-huis verspreid.

Huis-aan-huis-pagina

Lees elke maand de pagina Jij & Overijssel in de huis-aan-huiskranten voor nieuws, acties en evenementen.

Film en boekje

Er is een algemene publieksfilm van de provincie Overijssel en een bij de film behorend boekje over de verschillende kerntaken.