Historie provincie Overijssel

Gepubliceerd op 28 maart 2018

Op deze pagina vindt u een stukje geschiedenis van Overijssel, per regio en gemeente. Naast een algemeen overzicht dat begint in het jaar 695 vindt u hier ook informatie over de Bevrijding van Overijssel van dag tot dag (maart-april 1945) en over de Canon van Overijssel. Op initiatief van de Stichting IJsselacademie is een speciale canon-website ontwikkeld, die veel informatie geeft over de (cultuur)historie van Overijssel. Verderop leest u hoe u deze website bereikt.

Overijssel per regioDe geschiedenis van Overijssel

Voor het gebied dat wij nu kennen als de provincie Overijssel, kunnen verschillende beginjaren worden genoemd. Het jaar 1528 is wel het meest geschikt. Toen kocht keizer Karel V dit gebied van de laatste prins-bisschop van Utrecht. Karel voegde zijn nieuw verworven gebied bij de overige door hem en zijn Bourgondische en Habsburgse voorouders verworven Nederlanden. Vanaf dat moment overheerst de naam Overijssel, daarvoor werd meestal gesproken van het Oversticht.

Lees meer over de geschiedenis vanaf het jaar 695 tot heden

Geschiedvertelling per regio

De bevrijding van Overijssel van dag tot dag

De Overijsselse Bibliotheek Dienst maakte een website over de bevrijding van onze provincie, die totaal 19 dagen in beslag nam.
Getoond worden de kranten uit die dagen, een verslag van de gebeurtenissen van-dag-tot-dag, ooggetuigenverslagen, een kaart met bevrijdingsdata en troepenbewegingen en een lijst met boeken over de bevrijding.

Canon van Overijssel: maak kennis met het erfgoed in uw omgeving

Deze site biedt een overzicht van canons in de provincie Overijssel op lokaal, regionaal en provinciaal niveau. Hier maakt u kennis met de cultuurhistorie van deze afwisselende provincie. De site is een initiatief van de stichting IJsselacademie. De canons zijn gemaakt in samenwerking met lokale historische verenigingen en andere geïnteresseerden.