Kengetallen provincie Overijssel

Gepubliceerd op 5 april 2018

Overijssel is 3.421 km² groot. De provincie telt ruim 1,15 miljoen inwoners verspreid over 2 gebieden: West-Overijssel en Twente. In 2000 telde Overijssel nog 44 gemeenten. Na de gemeentelijke her­indeling in 2001 werd dat aantal door samenvoeging teruggebracht tot 26. Door de samenvoeging van Bathmen met Deventer telt Overijssel sinds 1 januari 2005 nog 25 gemeenten.

Enkele cijfers per 1 januari 2017:

  • Aantal inwoners van Overijssel: 1.147.687
  • Bevolkingsdichtheid: ca. 345 inwoners/km² land
  • Hoofdstad: Zwolle
  • Bevolking van de gemeenten Zwolle, Deventer, Enschede, Hengelo en Almelo: 536.264
  • Bevolkingsaandeel van deze gemeenten in provinciaal totaal: 46,7%
  • Zeventien gemeenten tellen minder dan 40.000 inwoners
  • Vijf gemeenten tellen tussen de 40.000 tot 90.000 inwoners
  • Drie gemeenten tellen meer dan 90.000 inwoners

Kaart: Gemeenten naar inwoneraantal

Kaart gemeenten naar inwoneraantal

Meer bevolkingsgegevens vindt u in de Databank Overijssel.