Leegstandsmonitor Overijssel

Gepubliceerd op 19 februari 2018

Meer informatie

Provincie Overijssel, team Beleidsinformatie
E: beleidsinformatie@overijssel.nl

Centraal Bureau voor de Statistiek, Centrum voor Beleidsstatistiek
E: maatwerk@cbs.nl

De Leegstandsmonitor Overijssel bevat gegevens over 2014. Sinds februari 2017 kent het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) een eigen Landelijke Monitor Leegstand gebaseerd op dezelfde methodiek. Hierin zijn op gemeenteniveau leegstandsgegevens beschikbaar voor 2015 en 2016. Voor de meest recente data verwijzen wij u dan ook naar de volgende sites: Landelijke monitor Leegstand (CBS) en Dashboard Leegstandsmonitor (CBS).

Omdat de Leegstandsmonitor Overijssel meer detailinformatie biedt over de Overijsselse gemeenten (namelijk gegevens op wijk-buurtniveau), blijft deze voorlopig nog beschikbaar via deze pagina.