Economische Barometer

Gepubliceerd op 21 november 2017

Economische Barometer in het kort

De cijfers in de Economische Barometer zijn bedoeld ter ondersteuning en monitoring van de investeringsvoorstellen en uitvoeringsprogramma van het provinciaal economisch beleid.

De begroting bevat kengetallen en indicatoren om de ontwikkelingen in de Overijsselse economie gerelateerd aan het provinciale beleid te kunnen volgen. De cijfers in de Economische Barometer bieden meer verdieping per beleidsonderdeel.

De Economische Barometer is een ‘levend’ instrument. Er worden continu zaken toegevoegd en bijgewerkt. Onderdelen die binnenkort verwacht worden, zijn alvast vermeld.

De opzet van de Economische Barometer komt overeen met de indeling van de doelstellingen uit de doelenboom uit de begroting (de nummering en de titels van de onderdelen van de doelenboom).

Begroting 2018, Doelenboom regionale economie (pdf, 120 kB)

Contact

Voor al uw vragen over deze pagina van Cijfers, Kaarten en Onderzoek  kunt u contact opnemen met:

Foto: Aljona Wertheim-Davygora

05. Regionale economie Algemene ontwikkelingen

Werkplaats Scania

5.1 Ondernemers vestigen zich in Overijssel

Foto: Bedrijventerrein in aanbouw

5.3 Overijssel investeert in innovatie

Foto: Laborant nanotechnologie Universiteit Twente

5.4 Overijssel onderneemt (internationaal)

Foto: 2 vrachtwagens op natte snelweg