Vergunningen, ontheffingen en meldingen

Gepubliceerd op 4 juli 2018

Alle aanvraagmogelijkheden

Hier staan alle mogelijkheden voor het aanvragen van een ontheffing of vergunning en het melden van een voorgenomen activiteit. De indeling is op onderwerp. Klik op een titel en u gaat automatisch naar de loketpagina die daarbij hoort.

Bodembescherming en ontgrondingen

Grondwater (bescherming)

Luchtvaart

Natuur en landschap

Vuurwerkevenementen

Wegen, vaarwegen of transport

Zwembaden en zwemwaterkwaliteit

Contact

Natuur en milieu

Informatie over natuur- en milieubescherming, grondwater(bescherming), ontgrondingen en luchtvaart.

Bodem

Melding over bodemsanering en verontreiniging of aantasting van de bodem.

Wegen en kanalen

Informatie over wegen, kanalen en transport.

  • Telefoonnummer: 038 499 70 00