Vergunningen, ontheffingen en meldingen

Gepubliceerd op 6 maart 2018

Contact

Informatie over natuur- en milieubescherming, grondwater(bescherming), ontgrondingen en luchtvaart.

Telefoonnummer: 038 499 76 00
E-mailadres: postbus@overijssel.nl

Contact

Melding over bodemsanering en verontreiniging of aantasting van de bodem.

Telefoonnummer: 038 425 24 23
E-mailadres: meldpunt@overijssel.nl

Contact

Informatie over wegen, kanalen en transport.

Telefoonnummer: 038 499 70 00