Vergunning, ontheffing en melding

Gepubliceerd op 15 november 2019

Provinciehuis gesloten van 25 december tot en met 1 januari

Telefonisch is het Overijssel Loket (038 499 88 99) op 24 december bereikbaar tot 17.00 uur. Op 2 januari is het Overijssel Loket bereikbaar vanaf 8.30 uur.

  • Voor spoedmeldingen zijn wij altijd bereikbaar op 038 499 88 99.

Alle aanvraagmogelijkheden

Hier staan alle mogelijkheden voor het aanvragen van een ontheffing of vergunning en het melden van een voorgenomen activiteit. De indeling is op onderwerp. Klik op een titel en u gaat automatisch naar de loketpagina die daarbij hoort.

Bodembescherming en ontgrondingen

Grondwater (bescherming)

Luchtvaart

Natuur en landschap

Vuurwerkevenementen

Wegen, vaarwegen of transport

Zwembaden en zwemwaterkwaliteit

Contact

Natuur en milieu

Informatie over natuur- en milieubescherming, grondwater(bescherming), ontgrondingen en luchtvaart.

Telefoon: 038 499 88 99 (kies 2)
E-mail: postbus@overijssel.nl

Wegen en kanalen

Informatie over wegen, kanalen en transport.

Telefoon: 038 499 88 99 (kies 3)
E-mail: postbus@overijssel.nl
Bodem

De provincie is bevoegd gezag voor de Wet bodembescherming. De taken worden uitgevoerd door Omgevingsdiensten in Overijssel. Voor alle bodemformulieren (verontreiniging en saneringen of aantasting bodem) kunt u terecht bij de Omgevingsdienst IJsselland of Omgevingsdienst Twente.