Vergunningen, ontheffingen en meldingen

Gepubliceerd op 28 september 2017

Contact

Informatie over natuur- en milieubescherming, grondwater(bescherming) en ontgrondingen.

Telefoon: 038 499 76 00

E-mail: postbus@overijssel.nl

Contact

Informatie over bodemsanering en verontreiniging of aantasting van de bodem.

Telefoon: 038 425 24 23

Contact

Informatie over wegen, kanalen, transport en luchtvaart.

Telefoon: 038 499 70 00