Handhaving milieubeheer, verzoek


Voor wie

Iedereen

Wat

Wanneer iemand zich niet aan de milieuregels houdt, kunt u de provincie vragen om de regels te handhaven. U kunt hiertoe een handhavingsverzoek indienen.

Waarvoor

Bedrijven moeten zich houden aan de omgevingsregeling. Deze regelgeving moet ervoor zorgen dat de omgeving zoveel mogelijk gevrijwaard is van overlast (bijvoorbeeld door geluid of stank).

Milieuklacht melden

Voor het melden van milieuoverlast kunt u terecht bij Meldpunt Overijssel.
U kunt onder andere de volgende zaken melden:

  • overlast van een bedrijf
  • kwaliteit van het zwemwater
  • een situatie met stank- of geluidsoverlast
  • overlast van een weg of waterweg
  • illegale afvaldump of houtkap

Meldpunt Overijssel is altijd telefonisch bereikbaar: 24 uur per dag 7 dagen in de week. Het meldpunt registreert uw klacht en geeft deze door aan de juiste instantie.

Kijk voor alle informatie over het meldpunt Overijssel op de pagina milieuklacht melden.

Voorwaarden

Op een handhavingsverzoek zijn de volgende voorwaarden van toepassing:

  • u bent van mening dat een bedrijf of persoon zich niet houdt aan de omgevingsregelgeving; en
  • een bedrijf of inrichting valt onder het gezag van de provincie. Dit zijn meestal grote bedrijven zoals chemische bedrijven, staalbedrijven en stortplaatsen.

Termijn

Wij zullen uiterlijk binnen acht weken op uw handhavingsverzoek een besluit nemen. Indien de zaak zeer complex is, kunnen wij deze termijn verlengen. U wordt daar dan van op de hoogte gesteld.

Wet- en regelgeving

Aanpak

U kunt het handhavingsverzoek indienen via het formulier 'Handhavingsverzoek' op deze pagina.

Ook kunt u het verzoek per post indienden aan:
Gedeputeerde Staten van Overijssel
t.a.v. team Handhaving
Postbus 10078, 8000 GB Zwolle.

Uw handhavingsverzoek dient de volgende gegevens te bevatten:

  • uw naam, adres en woonplaats indiener;
  • de naam van het bedrijf waartegen u een verzoek indient;
  • een beschrijving van de overtreding.

Contact

Provincie Overijssel

Meldpunt Overijssel
Telefoon: 038 499 88 99 (kies 3, altijd bereikbaar).
Mail: meldpunt@overijssel.nl