Subsidie Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW) Overijssel (TENDER)


Voor wie

  • Landbouwbedrijven, eigenaren van gronden met bestemming landbouw, grondgebruikers, loonwerkbedrijven, landbouwmechanisatiebedrijven, leveranciers van landbouwproductiemiddelen, landbouworganisatie, drinkwaterbedrijven of waterschappen.
  • Of een samenwerkingsverband van deze partijen. Het verband moet bestaan uit ten minste twee partijen die van belang zijn voor de uitvoering van de maatregelen. Eén van die partijen is een landbouwer of een organisatie die spreekt voor landbouwers.

Wat

Subsidie voor de verbetering van de waterkwaliteit en de zoetwatervoorziening in Overijssel.

Waarvoor

Voor het uitvoeren van afgesproken maatregelen in het werkgebied van:

  • het Waterschap Drents Overijsselse Delta.
  • het Waterschap Vechtstromen, of;
  • het Waterschap Rijn en IJssel.

Voorbeeld van het formulier printen

Informatie over de subsidie

Let op

Status:
Aanvragen mogelijk, Nieuw

Indienperiode

U kunt aanvragen tot uiterlijk op 4 januari 2019 voor 17.00 uur.

Volledigheidstoets

Als wij uw aanvraag uiterlijk op 1 december 2018 ontvangen dan toetsen wij uw aanvraag op volledigheid. U weet dan tijdig of uw aanvraag volledig is of dat er nog stukken ontbreken. Na deze datum loopt u het risico dat wij in verband met drukte de toetsing niet meer voor de sluitingsdatum kunnen uitvoeren. Wij adviseren u daarom om voor de genoemde datum aan te vragen.

Aanvragen die op de uiterste aanvraagdatum niet volledig zijn worden afgewezen.

Machtiging

Als u iemand anders vraagt om de subsidie voor u aan te vragen stuur dan een ondertekende machtiging mee. Een voorbeeld kunt u vinden op onze pagina Hoe vraagt u subsidie aan?