Subsidie MIT-Haalbaarheidsprojecten (Ubs 6.7.2)


Voor wie

Mkb-ondernemingen met een vestiging in Overijssel.

Wat

Subsidie voor het uitvoeren van haalbaarheidsprojecten die passen binnen de MKB-innovatiestimuleringsplannen in de volgende topsectoren:

  • High Tech Systemen en Materialen inclusief ICT.
  • Agro en Food.
  • Life Science en Health.
  • Chemie, Energie inclusief Biobased Economy.
  • Tuinbouw en Uitgangsmaterialen.

Wilt u innoveren in een andere topsector? Hiervoor is een landelijk vangnet. Informatie hierover vindt u op https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/mkb-innovatiestimulering-regio-en-topsectoren-mit.

Waarvoor

Voor één van de volgende activiteiten:

  1. Een haalbaarheidsstudie. Het onderzoek en de analyse van het potentieel van een project, met als doel de besluitvorming te ondersteunen door objectief en rationeel de sterke en zwakke punten van een project, de kansen en risico's in kaart te brengen, waarbij ook wordt aangegeven welke middelen nodig zijn om het project te kunnen doorvoeren en wat uiteindelijk de slaagkansen zijn.
  2. Een combinatie van een haalbaarheidsstudie en experimentele ontwikkeling Het verwerven, combineren, vormgeven en gebruiken van bestaande wetenschappelijke, technologische, zakelijke en andere relevante kennis en vaardigheden, gericht op het ontwikkelen van nieuwe of verbeterde producten, procedés of diensten. en/of industrieel onderzoek Planmatig of kritisch onderzoek dat is gericht op het opdoen van nieuwe kennis en vaardigheden met het oog op ontwikkeling van nieuwe producten, procedés of diensten, of om bestaande producten, procedés of diensten aanmerkelijk te verbeteren. Het omvat de creatie van onderdelen voor complexe systemen en kan ook de bouw omvatten van prototypes in een laboratoriumomgeving of in een omgeving met gesimuleerde interfaces voor bestaande systemen, alsmede pilotlijnen, wanneer dat nodig is voor het industriële onderzoek en met name voor de validering van generieke technologie..

Informatie over de subsidie

Let op

Status:
Gesloten

Het subsidieplafond is bereikt. U kunt niet meer aanvragen.

Contact

Subsidieloket

Team Subsidieverlening

subsidie@overijssel.nl

Telefoon 038 499 83 80