Subsidie MIT-Haalbaarheidsprojecten (Ubs 6.7.2)


Voor wie

Mkb-ondernemingen met een vestiging in Overijssel.

Wat

Subsidie voor het uitvoeren van haalbaarheidsprojecten die passen binnen de MKB-innovatiestimuleringsplannen in de volgende topsectoren:

  • High Tech Systemen en Materialen inclusief ICT.
  • Agro en Food.
  • Life Science en Health.
  • Chemie, Energie inclusief Biobased Economy.
  • Tuinbouw en Uitgangsmaterialen.
  • Water.
  • Logistiek.

Wilt u innoveren in een andere topsector? Hiervoor is een landelijk vangnet. Informatie hierover vindt u op https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/mkb-innovatiestimulering-regio-en-topsectoren-mit.

Waarvoor

Voor één van de volgende activiteiten:

  1. Een haalbaarheidsstudie.
  2. Een combinatie van een haalbaarheidsstudie en experimentele ontwikkeling en/of industrieel onderzoek.

Informatie over de subsidie

Let op

Status:
Binnenkort open

Aanvraagperiode

U kunt aanvragen vanaf 9 april 2019 vanaf 09.00 uur tot uiterlijk op 10 september 2019 of totdat het subsidieplafond bereikt is.

Wijze van verlening

De aanvragen die binnenkomen op de dag dat door verlening het subsidieplafond wordt overschreden, worden beschouwd als tegelijk ontvangen. Onder deze aanvragen wordt geloot. Hierbij wordt de aanvraag als ontvangen beschouwd op de dag dat de volledige aanvraag, dit is met de gevraagde bijlagen, is ontvangen. Door loting wordt de volgorde van verdeling bepaald. De aanvragen worden vervolgens inhoudelijk beoordeeld. Alleen volledige aanvragen doen mee met loting.

Machtiging

Als u iemand anders vraagt om de subsidie voor u aan te vragen stuur dan een ondertekende machtiging mee. Een voorbeeld kunt u vinden op onze pagina Hoe vraagt u subsidie aan?