Subsidie MIT-R en D-samenwerkingsprojecten (TENDER) (Ubs 6.7.3)


Voor wie

MKB-ondernemingen die samenwerken.

Wat

Subsidie voor een MIT-R&D-samenwerkingsproject binnen één van de volgende topsectoren:

  • High Tech Systemen en Materialen en ICT.
  • Agro en Food.
  • Life Science and Health.
  • Chemie, Energie en Biobased Economy.
  • Tuinbouw en Uitgangsmaterialen.

Waarvoor

Voor de uitvoering van een MIT-R&D-samenwerkingsproject door een MIT-R&D-samenwerkingsverband. Het project bestaat uit industrieel onderzoek of experimentele ontwikkeling of een combinatie hiervan. Er is sprake van daadwerkelijke samenwerkingen voor gezamenlijke rekening en risico.

Informatie over de subsidie

Let op

Status:
Binnenkort open, Gesloten

Indienperiode

U kunt aanvragen vanaf 2 juli 2018 om 9.00 uur tot uiterlijk op 6 september 2018 vóór 17.00 uur.

De volledige regeling kunt u nalezen in het Provinciaal Blad.

Samenwerkingsovereenkomsten

Wij adviseren u om een samenwerkingsovereenkomst af te sluiten. Informatie hierover en een machtigingsvoorbeeld kunt u vinden op de website van RVO.

Contact

Subsidieloket

Team Subsidieverlening

subsidie@overijssel.nl

Telefoon 038 499 83 80