Subsidie Cultuurprofielen 2017 t/m 2020


Voor wie

De gemeenten Tubbergen, Hellendoorn, Kampen, Zwartewaterland, Dalfsen en Steenwijkerland.

Wat

Subsidie voor een cultuurprofiel. Dit is een programma dat bestaat uit culturele activiteiten waarmee een gemeente zich kan onderscheiden op het gebied van kunsten, evenementen of erfgoed.

Waarvoor

Voor het voorbereiden en uitvoeren van een cultuurprofiel in de jaren 2017 t/m 2020.

Informatie over de subsidie

Let op

Status:
Gesloten

De indientermijn voor deze regeling is verstreken. U kunt niet meer aanvragen.

Format begroting

Maak bij voorkeur gebruik van ons ‘Format begroting’. Als u een eigen begroting wilt indienen, let er dan op dat deze aan een aantal eisen voldoet. Meer informatie vindt u op onze pagina Kostensoorten.

Contact

Subsidieloket

Team Subsidieverlening

subsidie@overijssel.nl

Telefoon 038 499 83 80