Zelfstandig leven en gezond bewegen, subsidie


Voor wie

Rechtspersonen. Bijvoorbeeld stichtingen, verenigingen, bedrijven, gemeenten of waterschappen.

Wat

Subsidie voor een project sociale kwaliteit. Dit is een project waarbij een dienst of een product gemaakt wordt. Inwoners van Overijssel komen zelf met initiatieven of worden betrokken bij het ontwikkelen en uitvoeren van het project.

Waarvoor

Voor één van de volgende activiteiten:

  1. een verkenning.
    Toelichting: Het gaat hierbij om onderzoek naar de haalbaarheid van project in de opstartfase, de doorontwikkeling van een bestaand project of het uitvoeren van een pilot. Voorbeelden zijn het ontwikkelen van een visie die bijdraagt aan een toekomstbestendig voorzieningenniveau, een haalbaarheidsonderzoek, het maken van een businesscase of adviezen van experts om een kansrijk project startklaar te maken, of door te ontwikkelen óf in een pilot of experiment te ontdekken wat de potentie van een dienst of product is.
  2. Het uitvoeren van een project sociale kwaliteit.
    Toelichting: Hierbij gaat het om bovenlokaal uitgevoerde projecten die bijdragen aan het zelfstandig leven voor specifieke doelgroepen of waar nieuwe diensten of voorzieningen in de markt worden gezet.

Een voorbeeld van het formulier printen

Informatie over de subsidie

Meer informatie

Let op

Status:
Aanvragen mogelijk

U kunt het hele jaar door aanvragen.

Tip

Als u voor zichtbare en tastbare maatregelen subsidie zoekt kijk dan of u in aanmerking komt voor de subsidie Leefbare kleine kernen.

Format begroting

Maak bij voorkeur gebruik van ons ‘Format begroting’. Als u een eigen begroting wilt indienen, let er dan op dat deze aan een aantal eisen voldoet. Meer informatie vindt u op onze pagina Kostensoorten.

Contact

Subsidieloket

Team Subsidieverlening

subsidie@overijssel.nl

Telefoon 038 499 8380