Subsidie Kleinere evenementen 2019 (TENDER)


Let op: u kunt nog niet aanvragen

Voor wie

Rechtspersonen. Bijvoorbeeld een Vereniging of Stichting, Besloten Vennootschap of Naamloze vennootschap.

Wat

Subsidie voor bestaande kleinere evenementen in Overijssel.

Waarvoor

Voor de voorbereiding, uitvoering of verbetering van een bestaand evenement in Overijssel.

Informatie over de subsidie

Let op

Status:
Binnenkort open

U kunt aanvragen vanaf 5 oktober 2018 om 09.00 uur tot uiterlijk op 22 oktober 2018 voor 17.00 uur.

Format begroting

Maak bij voorkeur gebruik van ons ‘Format begroting’. Als u een eigen begroting wilt indienen, let er dan op dat deze aan een aantal eisen voldoet.

Contact

Subsidieloket

Team Subsidieverlening

subsidie@overijssel.nl

Telefoon 038 499 83 80