Kleinere evenementen 2018, subsidie


Voor wie

Rechtspersonen. Bijvoorbeeld een Vereniging of Stichting, Besloten Vennootschap of Naamloze vennootschap.

Wat

Subsidie voor bestaande kleinere evenementen in Overijssel.

Waarvoor

Voor de voorbereiding, uitvoering of verbetering van een bestaand evenement in Overijssel.

Informatie over de subsidie

Let op

Status:
Gesloten

De indientermijn voor deze regeling is gesloten. U kunt niet meer aanvragen.

Format begroting

Maak bij voorkeur gebruik van ons ‘Format begroting kleinere evenementen’. Als u een eigen begroting wilt indienen, let er dan op dat deze aan een aantal eisen voldoet.

Contact

Subsidieloket

Team Subsidieverlening

subsidie@overijssel.nl

Telefoon 038 499 8380