Jonge bedrijfsopvolgers, subsidie


Voor wie

Familiebedrijven.
Onder een familiebedrijf verstaan wij een MKB-onderneming waarvan meer dan 50% van de aandelen in handen is van een enkele familie. De familie heeft een beslissende bevoegdheid betreffende de bedrijfsvoering en opvolging en de leiding is (bij de meerderheid) in handen van één familie.

Wat

Subsidie.

Waarvoor

Voor investeringen die bijdragen aan de toekomstbestendigheid van het familiebedrijf.

Informatie over de subsidie

Let op

Status:
Nieuw

U kunt het hele jaar door de subsidie aanvragen.

Let op: met de tot nu toe ontvangen aanvragen is het subsidieplafond voor deze regeling bereikt. Neem voordat u een aanvraag indient contact op met het Subsidieloket, tel. 038 499 8380.

Format begroting

Maak bij voorkeur gebruik van ons ‘Format begroting’. Als u een eigen begroting wilt indienen, let er dan op dat deze aan een aantal eisen voldoet. Meer informatie vindt u op onze pagina Kostensoorten.

Contact

Subsidieloket

Team Subsidieverlening

subsidie@overijssel.nl

Telefoon 038 499 8380