Subsidie Leefbare kleine kernen


Voor wie

Gemeenten en waterschappen in Overijssel.

Wat

Subsidie voor het versterken van de ruimtelijke en sociale kwaliteit, identiteit en leefbaarheid van kleine kernen in Overijssel. Een kleine kern heeft maximaal 15.000 inwoners.

Waarvoor

Het uitvoeren van maatregelen die zichtbaar en tastbaar zijn (dus geen plan- en procesvorming) in het bebouwde gebied.

Een voorbeeld van het formulier printen

Informatie over de subsidie

Let op

Status:
Aanvragen mogelijk

Met de liggende aanvragen is het subsidieplafond voor deze regeling bereikt. Neem voordat u aanvraagt contact op met het Overijsselloket.

Voordat u aanvraagt

Neem voordat u een aanvraag indient contact op met onze beleidsadviseurs. Er wordt dan gekeken of uw aanvraag past binnen deze subsidieregeling. U krijgt ook advies en ondersteuning om uw aanvraag in te dienen.

Walther de Haas
Mail: wrj.d.haas@overijssel.nl 
Tel.: 038 499 8331, of:

Dana Wiersma
Mail: d.wiersma@overijssel.nl
Tel.: 038 499 8154

Format begroting

Maak bij voorkeur gebruik van ons ‘Format begroting’. Als u een eigen begroting wilt indienen, let er dan op dat deze aan een aantal eisen voldoet.

Machtiging

Als u iemand anders vraagt om de subsidie voor u aan te vragen stuur dan een ondertekende machtiging mee. Een voorbeeld kunt u vinden op onze pagina Hoe vraagt u subsidie aan?