Subsidie Restauratie rijksmonumenten (TENDER)


Voor wie

Eigenaren van rijksmonumenten in Overijssel.

Wat

Subsidie voor een rijksmonument of een zelfstandig onderdeel daarvan. Bijvoorbeeld voor een orgel dat onderdeel is van een rijksmonument.
Let op: het rijksmonument mag geen woonhuis zijn. Onder woonhuis verstaan wij: een beschermd rijksmonument of zelfstandig onderdeel dat in oorsprong is vervaardigd voor bewoning of dat nu voor meer dan de helft van de oppervlakte voor bewoning in gebruik is. Uitgezonderd zijn: gebouwen die deel uitmaken van een geregistreerd museum, kerkgebouwen, kastelen, paleizen, het hoofdhuis van buitenplaatsen, landhuizen, gebouwen van liefdadigheid, molens, gemalen, agrarische gebouwen en watertorens.

Waarvoor

Voor één van de volgende activiteiten:

  1. De restauratie van een rijksmonument.
  2. De restauratie van een rijksmonument in combinatie met het uitvoeren van energiebesparende maatregelen in het rijksmonument.

Informatie over de subsidie

Let op

Status:
Gesloten

U kunt niet meer aanvragen. De indienperiode is gesloten.

Contact

Subsidieloket

Team Subsidieverlening

subsidie@overijssel.nl

Telefoon 038 499 83 80