Restauratie rijksmonumenten, subsidie


Voor wie

Eigenaren van rijksmonumenten in Overijssel.

Wat

Subsidie voor een rijksmonument of een zelfstandig onderdeel daarvan. Bijvoorbeeld voor een orgel dat onderdeel is van een rijksmonument.

Waarvoor

Voor één van de volgende activiteiten:

  1. De restauratie van een rijksmonument.
  2. De restauratie van een rijksmonument in combinatie met het uitvoeren van energiebesparende maatregelen in het rijksmonument.

Informatie over de subsidie

Let op

Status:
Binnenkort open

U kunt aanvragen vanaf 1 mei 2018 tot uiterlijk op 1 juni 2018 voor 19.00 uur.

Format begroting

Maak bij voorkeur gebruik van ons ‘Format begroting’. Als u een eigen begroting wilt indienen, let er dan op dat deze aan een aantal eisen voldoet. Meer informatie vindt u op onze pagina Kostensoorten.

Contact

Subsidieloket

Team Subsidieverlening

subsidie@overijssel.nl

Telefoon 038 499 8380