Subsidie Restauratie rijksmonumenten (TENDER)


Voor wie

Eigenaren van rijksmonumenten in Overijssel.

Wat

Subsidie voor een rijksmonument, het mag geen woonhuis zijn, of een zelfstandig onderdeel daarvan. Bijvoorbeeld een orgel dat onderdeel is van een rijksmonument.

Toelichting

Onder woonhuis verstaan wij: een beschermd rijksmonument of zelfstandig onderdeel dat in oorsprong is vervaardigd voor bewoning of dat nu voor meer dan de helft van de oppervlakte voor bewoning in gebruik is. Uitgezonderd zijn: gebouwen die deel uitmaken van een geregistreerd museum, kerkgebouwen, kastelen, paleizen, het hoofdhuis van buitenplaatsen, landhuizen, gebouwen van liefdadigheid, molens, gemalen, agrarische gebouwen en watertorens.

Waarvoor

Voor één van de volgende activiteiten:

  1. De restauratie van een rijksmonument.
  2. De restauratie van een rijksmonument in combinatie met het uitvoeren van energiebesparende maatregelen in het rijksmonument.

Informatie over de subsidie

Let op

Status:
Gesloten

Aanvraagperiode

U kunt aanvragen vanaf 1 april 2019 tot uiterlijk op 1 mei 2019 voor 19.00 uur.

Uitslagen tenders

Neem voor de jaren 2013 t/m 2017 contact op met het Overijsselloket (kies 1).