Haalbaarheidsstudies nieuwe energie en energiescans, subsidie (Ubs 3.2)


Voor wie

Bedrijven, stichtingen, verenigingen, maatschappen, vennootschappen onder firma, commanditaire vennootschappen of eenmanszaken, Overijsselse gemeenten of een brancheorganisatie.

Per activiteit zijn groepen uitgezonderd van aanvraag.

Wat

Subsidie voor onderzoek naar de haalbaarheid van het gebruik van nieuwe technieken en energieverbruik bij bedrijven.

Waarvoor

Voor één van de volgende activiteiten:

  • Een haalbaarheidsstudie voor energieopwekking of energiebesparing. Deze studie onderzoekt of de toepassing technisch inpasbaar of economisch rendabel is. De aandacht ligt op bouwkundige, technische, logistieke en organisatorische aspecten en het industriële verbruik.
  • Een stimuleringsproject energiescans. Dit is een onderzoek dat inzicht geeft in het energieverbruik van een onderneming.

Informatie over de subsidie

Let op

Status:
Aanvragen mogelijk

U kunt het hele jaar door de subsidie aanvragen.

Format begroting

Maak bij voorkeur gebruik van ons ‘Format begroting’. Als u een eigen begroting wilt indienen, let er dan op dat deze aan een aantal eisen voldoet. Meer informatie vindt u op onze pagina Kostensoorten.

Contact

Subsidieloket

Team Subsidieverlening

subsidie@overijssel.nl

Telefoon 038 499 8380